Azerbaycan'da Eğitim Sistemi

Azerbaycan’da Eğitim Sistemi

Azerbaycan'da eğitim sistemi maddi anlamda her zaman devlet politikaları olarak desteklenmektedir. Bu noktada, bütçeden çok önemli payın,eğitim..

Azerbaycan’da Eğitim Sistemi

Azerbaycan’da Eğitim Sistemi baktığımızda bizimkine çok benzeyen bir sistem olmasa da bazı yönleriyle akıllarımızda bir şeyleri çağrıştıracak yapıya sahiptir. İlkokul eğitimi 6 yaşından başlar ve ilk 4 sınıfı kapsamaktadır. Burası klasik olarak bizim Türkiye’de ilk 5 sınıfta gördüğümüz eğitim sistemini verir ve onun üzerinde de sanat ve spor alanlarında çocukların gelişmesi ve yetenek tespitleri yapılır.

Azerbaycan’da 5. Sınıf ile birlikte Genel Orta Eğitim adı verilen bir dönem başlar ve burada da çocukların hem genel matematik, tarih, coğrafya edebiyat alanlarında en yüksek derecede altyapı oluşturulması amaçlanır, hem de dünya uygarlıkları konusunda da bilgi yüklenmesi yapılır. Genel Orta Öğretim Azerbaycan’da zorunludur.

Azerbaycan Zorunlu Genel Orta Eğitim

10. ve 11. Sınıfları kapsayacak olan Tam Orta Eğitim ise ilk ve orta eğitimin son devresidir. Burada öğrenciler tüm yeteneklerinin farkına varırlar, hem ülkesinin tüm değerlerini, eksiklerini, yapılması gerekenleri bilen birer bilinçli yurttaş gibi davranmayı öğrenirler. Okuldaki dersler, sosyal, kültürel ve spor faaliyetleri tam olarak yerine getirildiğinde lise diploması almaya hak kazanılır. Ayrıca Türkiye’deki gibi Meslek Lisesi düzeyinde de okullar bulunup buralardan da istenirse çocuklar okuyup mezun olabilmektedir.

Yüksek eğitim ise Türkiye’de bildiğimiz düzeyde ve tüm dünyanın kabul ettiği ölçülerde lisans ile başlar, yüksek lisans ile devam eder ve doktora ile de son bulur. Genel olarak eğitim sisteminin ilk evresinden itibaren çok daha disiplinli ve Avrupai bir yapıda olduğunu söylememiz pek de yanlış olmayacaktır.

Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!