Azerbaycan Odlar Yurdu Üniversitesi

Azerbaycan Coğrafi Özellikleri

AZERBAYCAN COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ Azerbaycan coğrafi özellikleri bakımından, zenginlik ve çeşitlilik sunmaktadır. Hazar Denizi kıyısı deniz...

Azerbaycan Coğrafi Özellikleri

Azerbaycan Coğrafi Özellikleri Azerbaycan tarih boyunca konumu ile hep özel bir noktada bulunmuş ve hem ticaretin hem de medeniyetlerin buluştuğu noktalarda hüküm sürmüştür. İlk insanların yaşadığı bölgelerden olduğunu tarihi resim, oyma ve figürlerle kanıtlayan Azerbaycan coğrafyası, ipek yolunun da merkezi olmuş ve dünyanın en önemli ipeklerine ev sahipliği yapmıştır.

 

Azerbaycan Coğrafi Özellikleri

Azerbaycan Coğrafi Özellikleri

Güney Kafkasya’da bulunan bir Avrasya ülkesi olan Azerbaycan, Doğu Avrupa ve Güneybatı Asya’da dağılmıştır. Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Rusya ve Türkiye ile komşudur. Hazar Denizi, Azerbaycan’ın doğu sınırını oluşturur. Ülkenin kuzeyinde Büyük Kafkas Dağları ve geniş ovalar bulunur. Azerbaycan’ın en alçak noktası Hazar Denizi (-28 m), en yüksek noktası ise Bazardüzü Dağı’dır (4.466 m). Bu ülkenin bir diğer özelliği de Dünyanın Yedi Harikasından biri olarak gösterilen çamur volkanlarının yarısının bu ülkede olmasıdır. Azerbaycan’daki tüm nehirler Hazar Denizi’ne akar. En büyük gölü ise 67 kilometrekarelik Sarısu’dur. Ülkenin en uzun nehri; toplam uzunluğu 1515 km olan Kura Nehri’dir.

Azerbaycan Doğal Güzellikleri

Azerbaycan coğrafi özellikler açısından zengin ve üretken bir ülkedir. Gezilecek ve görülecek çok yer olsa da doğa ile iç içe bir atmosfere de sahip. Doğası, okyanusları, gölleri ve nehirleri, sakin nüfusu, az trafiği ve az çevre kirliliği ile bu ülkede yaşamak çok sağlıklı ve rahat. Ülkede yaşayan insanların büyük sağlık sorunları yaşamamalarının nedeni bu doğal ortamın ve temiz havanın varlığıdır. Bu ülkeye üniversitelerde okumak için gelen öğrenciler, bu ülkeye adım atar atmaz ve böyle bir havayı soludukları anda Azerbaycan’dan memnun hissetmeye başlarlar. Aslında, yurt dışına giden öğrenciler havadaki değişiklikleri hemen fark edebilirler. Ülkenin coğrafi özellikleri ve demografisi öğrenciler için idealdir.

Azerbaycan’ın günümüzdeki toprakları itibariyle coğrafyasına baktığımızda 3 farklı alan, 3 farklı coğrafya görebilmekteyiz. Kuzeyde bulunan Kafkas Sıradağları ülkenin bu bölümünü oldukça soğuk ve karasal bir iklim altına sokar. Ülkenin %40’a yakının dağlık arazi ve tepelerden oluştuğunu söyleyebiliriz. Fakat Azerbaycan öyle bir ülke ki 4466 metre Bazardüzü Dağı Azerbaycan’ın en tepe noktasını oluştururken, Hazar Denizi kenarına gittiğinizde rakım 0 değil -28 olur. Ülkede dediğimiz gibi 3 alanın biri dağlık diğeri ise denizin olduğu kısımdaki sahil coğrafyasıdır. Ayrıca göz alabildiğine düzlüklerin, vadilerin oluşturduğu diğer coğrafya da ülkenin müthiş coğrafi güzelliğine katkı yapmaktadır.

Azerbaycan, Avrasya’nın Kafkasya bölgesinde yer alan bir ülkedir. Güneybatıda İran, batıda Gürcistan ve kuzeyde Türkiye ile komşudur. Hazar Denizi, ülkeyi doğuda sınırlar. Azerbaycan, nüfusu 7 milyonun biraz üzerinde olan nispeten genç bir ülkedir. Adı Arapça آقار انجBarak anjak veya ‘eşik’ kelimesinden gelir. Tarihsel olarak Azerbaycan, Ermeniler, Rumlar ve Romalılar dahil olmak üzere çeşitli halklara ev sahipliği yapmıştır. İpek Yolu üzerinde bulunan Azerbaycan, Asya ve Avrupa’nın diğer bölgeleriyle de ticari bağlantılara sahipti. Azerbaycan bazı yönlerden komşusu İran’a benzer. Ancak Azerbaycan’ın uzun bir tarihi vardır ve eşsiz kültürünü daha geniş bir İran kültürü içinde korumuştur.

Azerbaycan’ın asıl sakinleri bölgeye Kafkasya adını veren Yunanlılar ve Romalılardır. Efsaneye göre, Büyük İskender bölgeyi MÖ 330’da yerli halktan fethetti. İskender’in MÖ 323’te ölümünden sonra İskender’in generali Selevkos bölgenin kontrolünü ele geçirerek Selevkos İmparatorluğu’nu kurdu. 200 yıldan fazla bir süredir Kafkasya, MÖ 132’de Roma tarafından işgal edilmeden önce Yunan dünyasının bir parçası oldu. Epir’deki bir ardıllık krizi, Roma’nın MS 100 civarında tekrar terk etmeden önce Kafkasya’nın kontrolünü ele geçirmesine yol açtı. 1554’te Kafkasya, I. Dünya Savaşı’ndan sonra SSCB’nin bir parçası olmadan önce Türkiye’nin bir parçası oldu. SSCB’nin dağılmasından sonra, Azerbaycan 26 Ekim 1991’de bağımsız bir cumhuriyet oldu.

– Bakü, şu anda Azerbaycan’ın başkentidir ve Azerbaycan tarafından kurulmuştur. 1827’de Rusya, Rus Kafkas eyaletleri için bir ticaret merkezi olarak. Bakü zamanla petrol üretimi ve arama için önemli bir merkez haline geldi; şu anda petrol zenginliği açısından en zengin ülkelerden biri. Bakü’nün mevcut ekonomik canlılığına rağmen, petrol fiyatlarının düşmesiyle Azerbaycan’ın ekonomik büyümesi 2008’den bu yana yavaşladı. Ancak Bakü hala ekonomik olarak canlı bir şehir; aynı zamanda Avrupa’nın en büyük pazarlarından birine ev sahipliği yapmakta ve her yıl birçok uluslararası konferansa ev sahipliği yapmaktadır.

İran ve Türkiye gibi ulusların kurucu ülkelerinden biri olan Azerbaycan, binlerce yıl öncesine uzanan zengin bir tarihe sahiptir. Dünyanın en büyük petrol rezervlerinden birinin üzerinde yer alan Bakü, hem yatırımcılar hem de turistler için cazip bir destinasyondur. Petrol üretiminin yanı sıra Bakü, kozmopolit doğası ve hareketli gece hayatı ile de ziyaretçileri cezbetmektedir. Sonuç olarak, Azerbaycan keşfedilmeye değer bir ülkedir!

Azerbaycan Volkanik Bölgede mi?

Azerbaycan dünyadaki çamur volkanların yarıya yakınını sınırlarında bulundurmaktadır ve doğanın 7 harika adı verilen listeye girmeye adaydır. Azerbaycan’da 8 binin üzerinde nehir bulunmaktadır, fakat bunların hepsi oldukça kısadır. 24 adedi uzun metrajlı sayılabilecek 100 km üstüdür ve tüm bunların hepsi Hazar Denizi’ne dökülür. Kura Nehri Azerbaycan’ın en uzun nehridir ve uzunluğu 1500 kilometreyi bulmaktadır, fakat sınırdışına da çıktığı için oradaki uzunluklar da eklenmektedir. Sarısu Gölü ise doğal güzelliği ve 67 kilometre karelik büyüklüğü ile Azerbaycan’ın en büyük gölüdür.

 

Adres Te. No.
Katip Mustafa Çelebi Mavi Han İstiklal Caddesi No: 49 D:kat:5, 34433 Taksim/İstanbul (0212) 709 87 09
Puanla
[OY: 1 Ortalama: 5]
Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!