Azerbaycan Dini

Azerbaycan Dini

Azerbaycan dini ülkemiz gibi ağırlıklı olarak İslam'dır. Halkın çok büyük kısmı Müslüman olup, aynı zamanda, farklı semavi dinlerden yani Hristıyan ve..

Azerbaycan Dini

Azerbaycan Dini yönünden bağımsız ve hoşgörülü, aynı zamanda da %95’i Müslüman olan bir laik ülkedir. Azerbaycan Anayasası’nda 18.madde dinin devlette farklı bir ortamda yürütülmesi gerektiği, her dinin ve inancın mensuplarının özgürce ve eşit şekilde hayatlarını yaşamaları gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca yasalarla da dinlerin yaygınlaştırılması ve propagandasının yapılması yasaklanmıştır.

Azerbaycan’da büyük çoğunluk Müslüman olsa dahi 510 ayrı dinsel toplumun olduğu devletçe kayıt altına alınmıştır. 510’un 32 tanesi de İslam dışı dini cemaatler olduğu bilinmektedir.

Rus Ortodokslarının 1991 yılında Mironosets Kilisesi’ni alması ile birlikte başlayan akımın devamı olarak şu anda Bakü’de 3 adet, Gence ile Haçmaz’da da 1’er tane Rus Ortodokslarına ait kilise bulunmaktadır.

Azerbaycan Din Tarihi

Azerbaycan’da yeni düzenin kurulmasıyla 1999’da Katolikler de kayıt altına alınmış ve devlet tarafından bir yıl sonra kendilerine ibadet için bina tahsis edilmiştir. Azerbaycan Devleti ile Vatikan arasında yapılan anlaşma ile Bakü’de bir Roma Katolik Kilisesi inşa edilmiş ve açılmıştır.

Azerbaycan’daki dinsel çeşitlilikten 6 çeşit Protestan da yararlanmaktadır. Küçük küçük topluluklar dahi olsa Azerbaycan Devleti tarafından tanınan ve kayıt altına alınan cemaatlerdir bunlar da.

Ayrıca Yahudilerin de 7 farklı topluluğunun olduğu kayıtlarda belirtilmektedir. Ülkenin merkezi Bakü’de 3 adet sinagog ile Yahudiler de özgürce dinlerini icra edebilmektedir.

Hiç bilinmeyen veya şimdiye kadar karşımıza hiç çıkmamış din ve mezheplerden Hayatverici lütuf, Uluslararası Krişna Bilinci, Yehova Şahitleri, Yevangl Hıristiyanları topluluğu gibi cemaatler de bulunmaktadır.

Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!