Azerbaycan Tarihi

Azerbaycan Tarihi

Azerbaycan tarihi, çok önemli kahramanlıklarla ve zaferlerle doludur. Aynı zamanda, önemli ağıtlarla ve üzüntülerle de bezenmiştir..

Azerbaycan Tarihi

Azerbaycan Tarihi sadece birkaç yüzyıl ile ya da 1000 yıl öncesinde Türklerin Orta Asya’daki göçlerine, savaşlarına ve medeniyetlerine bağlamak pek doğru olmayacaktır. Azerbaycan topraklarının yaklaşık 1,5 milyonluk devi bir geçmişi vardır. İlk insanların yaşadığı bu zamanlarda Azerbaycan’da medeniyetlerin olduğu ve birçok tarihi obje bıraktıkları görülmüştür. Günümüzde dahi o zamanlardan kalma resim, oyma ve figürleri Bakü yakınlarında görebilmekteyiz.

Azerbaycan’da Türk nidaları 6. Yüzyıldaki seferlerle başlamaktadır. Bugünlere gelen Türk egemenliğinin temelleri 500’lü yıllara dayanır. 8 . yüzyıl ile birlikte Bizans ve Arapların seferleri ile savaş alanına dönmeye başlayan Azerbaycan toprakları bu zamanlarda Müslümanlığı da kabul etmiştir. Oğuz Devleti’nin oluşması 1038’leri bulurken bundan sonra Trüklerin de hegemonyası başlamaktadır. 1117 yılında Büyük Selçuklu Sultanı Sencer’in ülkede 40 yıllık bir hüküm sürmesi ve sonrasında Anadolu’ya geçmesi ile bu toprakların değerleri gün geçtikçe artmıştır.

Azerbaycan Yakın Tarihi

Yakın tarihte ise, 1917’de Rusya İmparatorluğu’nun yok olması ile 1918’de kendi Demokratik Cumhuriyeti’ni kuran Azerbaycan, kendi kuvvetleriyle karşısındaki Ermeni, Gürcü, Rus güçlerini yenmişti, fakat daha sonra Mondros ile Osmanlı Azerbaycan’ı bırakınca Ruslar 1920’de tekrar ele geçirdiler ve 71 yıl kendilerinde esir olarak milyonlarca insanı tuttular.

1991’de Sovyetler dağılınca Azerbaycan hakkı olan bağımsızlığını kazandı ve 1992’den bugüne kadar da kendi kendini yöneten bir ülke olarak dünya siyaset piyasasında adını duyurmaktadır. Son 1500 yılda Göktürklerden Selçuklulara, Moğollar’dan Safevilere ve son olarak Ruslar’ın hakimiyetinde olan topraklar en nihayetinde kendi sahiplerini bulmuş oldu.

Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!