Azerbaycan milli ilimler akademisi

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi

Başkent Bakü'de bulunan Azerbaycan Milli İlimler Akademisi, 1945 yılında eğitim hayatına başlamıştır. Fizik ve matematik bölümü...

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi

Azerbaycan’daki en saygın ilim kurumu olan Azerbaycan Milli İlimler Akademisi‘nin 1920’ye kadar giden bir geçmişi bulunmaktadır. Azerbaycan’da Milli İlimler Akademisi kurulmadan önce ilmi araştırmalar Azerbaycan Devlet üniversitesi tarafından yapılmaktaydı. 1920’de tip ve hümaniter bilimlerle alakalı bölümlerin açılmasıyla birlikte günümüzde kaliteli eğitim anlayışı ile Avrupa’dan dahi öğrencilerin tercih ettiği Azerbaycan Milli İlimler Akademisi‘nin temelleri de atılmıştır.

 

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi

İlmi islerin kapsamlı biçimde incelenmesi için 1923’te açılan Azerbaycan Tetkik Cemiyeti, Azerbaycan eğitim sosyal bilimler, iktisat, tarih ve etnografya alanlarında eğitim vermekteydi. Azerbaycan’da zooloji bölümü olarak ilkokullardan biri olan Azerbaycan Devlet İlmi Teşkilatı da, 1929’da cemiyetten koparak aç ilmiştir. Azerbaycan’da mikrobiyoloji bölümü ile Avrupa standartlarında eğitim imkânı sunan Azerbaycan Milli İlimler Akademisi‘nin açılmasına büyük katkı sağlayan teşkilat, 1945’te günümüzdeki adını almıştır. Azerbaycan edebiyat fakültesi sayesinin çok düşük olduğu bir dönemde kapsamlı edebi eğitim sunan akademi, bunun dışında Azerbaycan’da güzel sanatlar akademisi eğitim programlarıyla da genel eğitim kalitesinin artmasını sağlamıştır. Azerbaycan’da doğu dilleri ile ilgili lisans seviyesinde eğitim programları da sunan Azerbaycan Milli İlimler Akademisi, prestijli konumunu hala korumaktadır.

Yurtdışı eğitim alanında tek yetkili ofis olma özelliğine sahip olan Eurostar Yurtdışı Eğitim Merkezi, saygın bir yüksek öğretim tarihi bulunan Azerbaycan Milli İlimler Akademisi eğitiminden kontenjan sorununu dert etmeden yararlanma imkân sağlıyor. Danışmanlık, yerleşim karşılama, kayıt ve kabul hizmetleri ile Eurostar’ın uygun fiyatlı çözümlerinden faydalanmak için uzman ekibimizle irtibata geçin.

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Tarihi

1920’lerden önce Azerbaycan’da bilimsel araştırmalar ağırlıklı olarak Azerbaycan Devlet Üniversitesi’nde yoğunlaşmıştı. 1920 ve 1922 yılları arasında beşeri bilimler, tıp ve doğa bölümlerinden oluşan bir bilimsel dernek kuruldu ve aktif oldu.

1925 yılında dernek Azerbaycan hükümetine devredildi.

1923-1929 yılları arasında Azerbaycan Araştırma Derneği faaliyet göstermiştir. Derneğin çekirdeği her zaman Abdürrahim Bey Hakverdiyev olmuştur ve üyelerinden biri de Mehemmedhasan Bey Velili-Baharlı’dır. Enstitü Doğa, Biyoloji, Tarih ve Etnografya, Dilbilim, Edebiyat ve Güzel Sanatlar, Felsefe, Devlet ve Hukuk bölümlerinden oluşmaktadır.

1932’de Azerbaycan DTİ temelde Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti İlimler Akademisi’nin Zako Garcia şubesinin Azerbaycan şubesini kurdu. Bölüme R. Ahundov başkanlık ediyor. Şubede 11 bölüm ve bazı komiteler faaliyet göstermektedir. Bir süredir ünlü bilim adamları – F.Y.Levinson-Lessing, İ.M.Gubkin, A.A.Grossheym, N.Y.Marr, İ.İ.Meşşanov, A.N, Derjavin, İ.Q, Yesman, Azerbaycan’ın en eski bilginlerinden B.Çobanzade , V.Huluflu, M. Efendiyev, A.Tagizade, S.Mumtaz, A.S.Məmmədov ve diğerleri burada bilimsel araştırmalar yapmışlardır.

Ekim 1935’te şube, SSC BA Azerbaycan Şubesi olarak yeniden yapılandırıldı. Şubenin mevcut bölümleri ağırlıklı olarak kimya, botanik, zooloji ve tarih, etnoloji ve arkeoloji, dil ve edebiyat bilim enstitüleri ile enerji bilimi, fizik, jeoloji, tarım ve diğer dalları oluşturmaktadır. Şube heyetinin ilk başkanı akd oldu. İ.M.Gubkin, daha sonra. SS Namyotkin.

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Yönetim Yapısı ve İlk Delegeleri

SSCB Halk Komiserleri Birliği’nin 23 Ocak 1945 tarihli kararına göre şubenin adı Azerbaycan BA olarak değiştirildi. Bu dönemde kolejde 4 bölüm, 16 bilimsel araştırma enstitüsü, bilimsel araştırma şubeleri, 3 müze, bir merkezi bilim kütüphanesi ve Nahçıvan, Gence, Hankendi ve Kuba’da bilimsel üsler bulunmaktadır. Azerbaycan BA’ya her yıl 15 daimi üye seçilir.İlk delegasyonda Ü.Hacıbeyov, S.Vurgun, M.İbrahimov, Y.Məmmədəliyev, M.Kaşkay, A.A.Grossheym, S.Dadaşov, İ.Q .Yesman, M.Mirkasimov, Ş.Azizbeyov, Ə. Alizade, M. Topçubasov, M. Hüseynov, H. Hüseynov ve I. I. Shirogorov dahil. 31 Mart 1945’te, akademinin daimi üyelerinin ilk genel toplantısında, başkanlığa Mir Esedullah Mirkasimov seçildi, sonraki yıllarda Yusif Mammadeliyev (1947-1950, 1958-1961), Musa Aliyev (1950 -1958) , Zahid Khalilov (1961-1967), Rüstem Ismayilov (1967-1970), Hasan Abdullayev (1970-1983), Eldar Salayev (1983) -1997), Feramez Maksudov (1997-2000), Mahmud Kerimov (2001- 2013), Akif Alizade (2013-2019) Akademinin diğer başkanları oldu.

2019 yılı itibarıyla AMIA’nın başkanı Akademisyen Ramiz Mehdiyev’dir.

Üniversite Enstitüleri ve Faaliyet Alanları

Azerbaycan Bakanlar Kurulu’nun 21 Mayıs 2002 tarihli 81 sayılı kararına göre AMIA yeniden yapılandırıldı.

Radyasyon Araştırmaları Anabilim Dalı, Bilişim Telekomünikasyon (Telekom) Bilim Merkezi, Bilgi Teknolojileri Enstitüsü ve Radyasyon Sorunları Enstitüsü temelinde kurulmuştur. ITI’nin ana faaliyet alanları, çeşitli alanların yeni bilgi teknolojilerine dayalı bilgisayar sistemlerine aktarılması, akıllı bilgisayar ağları ve sistemlerinin oluşturulması ve bilişim güvenliğinin sağlanmasıdır. Radyasyon Sorunları Enstitüsü’nün ana faaliyet alanları radyasyon teknolojisi, radyasyon güvenliği, anormal enerji dönüşüm sorunları, ekoloji, radyoekolojidir.

Bölümler ve Enstitüler

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi

Bölümler ve Enstitüleri

Fizik-Matematik ve Teknik İlimleri Bölümü;

Fizik Enstitüsü
Kibernetika Enstitüsü
Matematik ve Mekanik Enstitüsü

Şamahı Astrofizik Rasathanesi;

Petrol-Kimya Prosesleri Enstitüsü
Kimya Sorunları Enstitüsü

Aşkarlar Kimyası Enstitüsü

Polimer Malzemeleri Enstitüsü

Yer İlimleri Bölümü;

Jeoloji Enstitüsü
• Coğrafya Enstitüsü

Biyoloji İlimleri Bölümü;

Botanik Enstitüsü
• Zooloji Enstitüsü
• Genetik Kaynaklar Enstitüsü
• Fizyoloji Enstitüsü
• Toprak ve Agrokimya Enstitüsü
• Mikrobiyoloji Enstitüsü
İnsani ve Sosyal Bilimler Bölümü;
• Tarih Enstitüsü
• Arkeoloji ve Etnografi Enstitüsü
• İktisat Enstitüsü
• Felsefe, Sosyoloji ve Hukuk Enstitüsü

• Doğu Bilimi Enstitüsü

İnsan Hukukları üzere İlmi-Tetkikat Enstitüsü
Edebiyat Enstitüsü
Dilcilik Enstitüsü
El yazıları Enstitüsü
Mimarlık ve Güzel Sanatlar Enstitüsü
Folklor Enstitüsü

#azerbaycaneğitim #azerbaycanüniversiteleri #azerbaycandaüniversite #azerbaycanüniversiteleri #yurtdışındaüniversiteeğitimi #azerbaycanüniversite #azerbaycandaüniversiteeğitimi #kardeşülkedeeğitim #azerbaycanmilliilimlerakademisi

Azerbaycan Turizm ÜniversitesiAzerbaycan Milli İlimler Akademisi

Tercih Sebepleri

Puanla
[OY: 1 Ortalama: 5]
Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!