Azerbaycan Ekonomisi

Azerbaycan Ekonomisi

Azerbaycan ekonomisi ülkenin 1991’de Sovyetler Birliği’nden ayrılmasının ardından belli bir süre çöküş yaşamıştı. Ülke hızlı bir şekilde kapalı kutu ekonomiden, sosyalist görüşten bir anda liberalleşen bir ortamı oluşturmaya başlamıştı. Yabancıların ülkeye girişi sağlanmaya çalışılmış ve ülkedeki altyapı ve anayasal faaliyetler tamamiyle yatırımcı lehine dönüştürülmeye başlanmıştı.

1994 yılında madenlerin bulunması, çıkarılması ve payın dağılımları üzerine Azeri Çırag Güneşli madenleri üzerinden ilk anlaşma yapıldı. Sonrasında ise Azerbaycan için her bir anlaşma dönüm noktası gibi oldu. Her seferinde daha yüksek ve daha karlı anlaşmalarla ülkesini üst düzey ülkeler arasına getirmek isteyen Haydar Aliyev, 30 civarı uluslararası şirketi ülkedeki tüm doğalgaz ve petrol rezervlerini araştırması, çıkartması ve paylaşılması konusunda ülkesinde ağırladı.

Azerbaycan Doğalgaz – Petrol

O günlerden bugünlere doğalgaz ve petrol ile kalkınma ivmesini bir anda tepelere çıkaran ülkede bugün bu iki materyal ülkenin her türlü gelir kaynağını oluşturmaktadır. 2010’da Azerbaycan 50 milyon ton petrol üreterek 2003’e göre 3.5 kat daha fazla üretim sağlamıştır. Dünyada 22 ülkeye ihraç edilen bu ürünler sayesinde ülke ekonomisi ve GSMH de büyük bir artış gösterdi. 2005 ve 2008 yılları arasında ortalama %30’luk bir artış ile dünya rekoru kıran ülke, krizde bile %10 büyümüştü.

2006-2007 aralığında 6 bin dolarlarda olan kişi başına düşen milli gelir, bugünlerde 10 bin doların üzerine çıkarak önemli bir eşiği de atlamış oldu. Azerbaycan ekonomisinin önünün daha çok açık olduğu aşikar.