Azerbaycan Spor Akademisi

Azerbaycan Dünyanın Neresinde?

Azerbaycan Dünyanın Neresinde? Hazar Denizi kıyısında bulunan Azerbaycan, ülkemizin doğu kesimlerinden komşumuz olan Ülkedir. Dünya'da Asya..

Azerbaycan Dünyanın Neresinde?

Azerbaycan Dünyanın Neresinde?, Azerbaycan, Güney Kafkasya’da bulunan bir Avrasya ülkesidir. Konumu Doğu Avrupa ve Güneybatı Asya’dır. 38° ve 42° kuzey enlemleri ile 44° ve 51° doğu boylamları arasındaki coğrafi bölgede yer almaktadır. Sınır uzunluğu 2.648 kilometredir. Bunun 1.007 kilometresi Ermenistan, 756 kilometresi İran, 480 kilometresi Gürcistan, 390 kilometresi Rusya ve 17 kilometresi Türkiye’dir. Sahil şeridi 800 km uzunluğunda ve Hazar Denizi’nin Azerbaycan bölümünün en büyük alanı 456 km’dir. Bölge kuzeyden güneye 400 kilometre, doğudan batıya ise 500 kilometre uzunluğundadır.

 

Azerbaycan Dünyanın Neresinde?

Azerbaycan Dünyanın Neresinde?

Azerbaycan, Asya’da, İran ve Irak sınırında yer alır ve Kafkas bölgesinin en büyük ülkesidir. Azerbaycan’ın arazi alanı 823.700 mil karedir ve onu toplam alanda 42. en büyük ülke yapar. Azerbaycan’ın başkenti Bakü’dür ve Tebriz, Gence ve Nahçıvan dahil olmak üzere birçok başka büyük şehri vardır. Azerbaycan’ın en büyük gölü, Hazar Denizi’nin güney kesiminde yer alan Cherepish Gölü’dür. Hazar Denizi, batı tarafında Azerbaycan ile sınır komşusudur.

Azerbaycan, çok sayıda doğal cazibe merkezine sahip çok çeşitli bir ülkedir. Avrupa’nın en kuzeydeki ülkesidir ve aynı zamanda dünyanın en geniş ovalarından bazılarına sahiptir. Hazar Denizi, Azerbaycan’da bir okyanustur ve ülkeyi üç taraftan sınırlar – batı tarafı da İran ile sınırdır. Kafkas Dağları, Azerbaycan’ı Gürcistan ve Ermenistan’dan ayırarak geçer. Azerbaycan genelinde ovalar, dağlar ve ormanlar vardır.

Azerbaycan’ın doğal kaynakları, onu işletmeler için çekici bir yer haline getirmektedir. Kafkasya bölgesi bol miktarda petrol ve doğal gaz rezervine sahiptir. Stratejik konumu, onu Avrupa ve Asya’da pazar geliştirmek isteyen işletmeler için ideal bir merkez haline getiriyor. Ayrıca, Azerbaycan’ın istikrarlı hükümeti yatırımı kolay ve güvenli hale getiriyor. Bu nedenle birçok çok uluslu şirket, doğal kaynakları geliştirmek ve karlı pazar potansiyelinden yararlanmak için Azerbaycan’da dükkanlar açmışlardır.

Zengin doğal kaynakları nedeniyle birçok şirket Azerbaycan dışında faaliyet göstermektedir. Arazi o kadar çeşitlidir ki, birçok farklı endüstri Azerbaycan’da uygun iş fırsatları bulmaktadır. Ülkenin her bölgesinin sunabileceği benzersiz bir şey vardır; göllerden dağlara, ticari çıkarlar doğal kaynakları nedeniyle Azerbaycan’da kendine yer bulmuştur.

Azerbaycan Sınır Komşuları

Azerbaycan Türkiye ile Nahçıvan üzerinden sınıra sahiptir. Türkiye ile arasında fiziksel olarak Ermenistan’ın bulunması dolayısıyla Azerbaycan’ın özerk bölgesi Nahçıvan üzerinden karayolu bağlantısı kurulmaktadır. Azerbaycan’ın sınır komşuları ise, kuzeyden Rusya, güneyden İran, batıdan Ermenistan ve kuzeybatıdan Gürcistan’dır. Nahcivan’ın da Azeri toprağı olmasından dolayı batıdan aynı zamanda Türkiye ile de sınırı olmaktadır. Ayrıca Hazar denizinin kıyısı boyunca uzanan ülkenin sınırı denizin diğer yakasından tam karşıda yani doğuda Türkmenistan bulunurken, Hazar Denizi’nin kuzeydoğusunda ise Kazakistan ile deniz ötesi komşu olmaktadır.

Doğu sınırını oluşturan Hazar Denizi, kuzeyde Büyük Kafkas Dağları ve merkezdeki geniş ovalar Azerbaycan’ın en önemli doğal özellikleridir. Büyük ve Küçük Kafkas Dağları ile Taliş Dağları ülkenin yüzde kırkını kaplar. Bazardüzü Dağı Azerbaycan’ın en yüksek noktası (4.466 m), en alçak noktası ise Hazar Denizi’dir (-28 m). Bunun yanı sıra Yedi Doğa Harikası listesine girmeye aday çamur volkanlarının yaklaşık yarısı Azerbaycan’da bulunuyor.

Yeryüzü Şekilleri

Yüzey suları ana su kaynağıdır. Ancak, ülkenin 8.350 nehrinin sadece 24’ü 100 kilometreden uzun. [86] Ülkenin doğusundaki tüm nehirler Hazar Denizi’ne dökülür. 67 kilometrekarelik bir alana sahip olan Sarısu Gölü, Azerbaycan’ın en büyük gölüdür. En uzun nehri ise sınırların dışında uzunluğunu eklediğinizde 1.515 kilometreye ulaşan Kura Nehri’dir. Ayrıca ülke, Hazar Denizi’ndeki bazı adaların da sahibidir.

Azerbaycan 1991’de bağımsızlığını kazandığından beri, hükümet ülkenin çevresini korumak için radikal adımlar attı. Ancak 2001 yılından sonra Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattından elde edilen yeni gelirin devlet bütçesini artırmasıyla devletin çevre koruması gelişmeye başladı. Korunan alan dört yılda iki katına çıktı ve şu anda ülkenin yüzde 8’ini kaplıyor. 2001 yılından bu yana, hükümetin yedi büyük korunan alan oluşturma ve çevreyi koruma bütçesi iki katına çıktı.

Azerbaycan Saat Dilimi

Azerbaycan, Dünyanın tam ortası olarak Greenwich yani Londra/İngiltere kabul edilirse yaklaşık 4000 kilometre uzaklıktadır. Bundan dolayı da 5 saatlik fark dilimi de oluşmaktadır. Ayrıca İstanbul ile Azerbaycan’ın başkenti Bakü arasındaki mesafeyi ortalama bir km ile ölçecek olursak yaklaşık olarak 1800 km’lik bir mesafe çıkmaktadır doğu yönlü olarak.

Azerbaycan Hazar Denizi ile yaklaşık 450 km’lik bir sahil hattına sahip olması sebebiyle uçsuz bucaksız plajları ile de hizmet verebilmektedir. Ayrıca batı doğu hattı 500, kuzey güney hattı da 400 kilometrelik uzunluklara sahip Azerbaycan dünyanın en değerli havzalarından birindedir.

 

Adres Te. No.
Katip Mustafa Çelebi Mavi Han İstiklal Caddesi No: 49 D:kat:5, 34433 Taksim/İstanbul (0212) 709 87 09
Puanla
[OY: 1 Ortalama: 5]
Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!