Azerbaycan Örf ve Adetleri

Azerbaycan Örf ve Adetleri

Azerbaycan Örf ve Adetleri, geçmişiyle övünen, Türk olduğunu her zaman kabul eden ve gelenek görenekleriyle Türklüğe bağlı, Oğuz boyunun izinden giden gelenekçi ve aynı zamanda çağdaş bir ülkedir.

Örf ve adetlerine sıkı sıkıya bağlı olan ve her bir ilmiğinde dahi Türklüğün geçmişini tek tek anlatan Azeriler günümüzde birçok özelliğini koruma çabasında olan ender ülkeler arasındadır. Azerbaycan’a ilk gittiğinizde tamamiyle geleneklerinden kopmuş ve çağdaş Avrupa düzenine geçmiş bir ülke izlenimi alırsınız. Bunun olmasının sebebi günlük hayatta insanların artık günümüz koşullarına göre ayak uydurması, çağdaş yaşamın gereklerini yerine getirmesidir. Giyimi kuşamı ve konuşması ile Azerbaycanlıyı gördüğünüzde bir Türk’ten de ayıramazsınız, bir Avrupalı sosyete insanından da. Dünyadaki ortak trendlere ayak uydurmuş bir ülkedir bunlardan dolayı Azerbaycan da.

Azerbaycan’da Kız İsteme

Azerbaycan’dan bir kız isteme örneğiyle günümüzde dahi devam eden adetlerden bir örnek verecek olursak şunları söyleyebiliriz. Kız istemek için öncelikle kızın anne ve babasının istemeye gitmeden önce bazı aracılar vasıtasıyla rızası sorulur. Sonrasında ise geçmişten gelen adete göre ilk önce kadınlar kendi aralarında anlaşırlar. Erkek annesi ve akrabaları kızınkiyle anlaştıktan sonra bu kez şah damar denilen babaya sıra gelir.

3 kişi eşliğinde erkek babası kızı istemeye gider. Kızı istemeye gece vakti gidilmez ve gidenlere çay verilmez. İlk istemede bazı zamanlarda kızın verilmediği ve büyüklere danışıp öyle karar verelim dendiği söylenir. Bundan sonra yaşlıların onayıyla evlenme için onay verilir.