Azerbaycan Devlet Tıp Üniversitesi

Azerbaycan Devlet Tıp Üniversitesi

Tıp eğitimi almak isteyen öğrencilerimiz, zaman geçirmeden Eurostar Yurtdışı Eğitim Danışmanlığımız ile iletişime geçerek, öğrenci danışmanlarımızdan en..

Azerbaycan Devlet Tıp Üniversitesi

Tarihi 1919 senesinde Azerbaycan Meclisi’nde alınan karar ile Bakü Devlet üniversitesi kurulan 4 fakültenin birisi olan Azerbaycan Tıp Fakültesi‘ne kadar giden Azerbaycan Tıp üniversitesi, Azerbaycan Tıp bilimlerinin gelişiminde başrol oynamış ve Azerbaycan Tıp üniversiteleri arasında günümüzde dahi saygı duyulan bir eğitim kurumu olmuştur. 1919 senesinde ünlü bir cerrah olan Prof. I. Ruzumovski tarafından sarf edilen yoğun emekle Bakü Tıp Fakültesi eğitim programı ile alakalı kapsamlı çalışmalar başlamış ve üç ay gibi kısa bir zamanda fakülte eğitime hazır hale gelmiştir. Bakü Tıp üniversitesi 1922 senesinde ilk mezunlarını 30 hekim olarak vermiştir. Bakü Tıp ilimleri ile ilgili çalışmaları nedeniyle kısa zamanda bir merkeze dönüşen fakülte, günümüze dek pek çok hekim yetiştirmiştir.

Azerbaycan Bakü Tıp Fakültesi‘nin kurulmasında; Prof. P.Rostovsev, Prof. S.Davidenkov, Prof. I.Sirokoqorov, Prof. K.Malinovski, Prof. F.Ilyin, Prof. N.Usinski, Prof. M.çlenov ve Prof. L.Levin gibi hekimlerin katisi da oldukça büyüktür. 1930 senesinde Sovyetler Birliği yönetimindeki Azerbaycan’da iki fakülteye sahip olan bir enstitü açılmasına yönelik karar alınınca, M. Kadirli rektörlüğündeki enstitü açılmıştır. Azerbaycan Bakü Tıp üniversitesi kısa sürede bilimsel araştırma ve eğitim ile ilgili kapsamlı çalışmalara imza atarak, gerçek anlamda gelişim göstermiştir. 1940’li yıllarda 3 fakültesi ve 45 bölümü bulunan okulda eğitim alan 500 öğrenciye; 40 profesör, 45 eğitmen, 45 doçent, 16 başöğretmen ve 137 asistan hizmet vermekteydi.

Azerbaycan’da Eczacılık eğitimi haricinde çocuk diş hekimliği bölümünün de Azerbaycan Tıp üniversitesi bünyesinde kurulmasına karar verilmiş ve üniversitenin daha da geniş bir eğitim yelpazesine sahip olmuştur. Azerbaycan’da diş hekimliği bölümü ile kısa zamanda dikkat çekerek yabancı öğrencilerin de eğitim almaya başladığı bir Tıp merkezi haline dönüşen enstitü, 1985-1999 yıllarında 55 kitap, 122 bilimsel araştırma ve 138 eğitim bildirgesi yayımlayarak ilgi odağı haline gelmiştir. Bağımsız olarak eğitim vermeye 1991 yılında başlayan okul, Azerbaycan Tıp üniversitesi adını almıştır.

Azerbaycan’da fizik tedavi bölümü, diş hekimliği, eczacılık ve fizyoloji eğitimi ile günümüzde uluslararası Tıp çevrelerinin saygı duyduğu bir eğitim kurumu haline gelen üniversite bünyesinde 7500 öğrenci eğitim görmektedir. Azerbaycan eczacılık bölümü eğitiminin kalitesi ile alanında lider konuma sahip olan Bakü Tıp üniversitesi; 118 profesör, 212 okutman, 284 doçent ve 513 asistandan oluşan bir eğitim kadrosuna da sahiptir. Üniversite Azerbaycan diş hekimliği tercihlerinin ilk ismi olduğu gibi, Azerbaycan fizyoloji bölümü denince de akla gelen ilk üniversite olmayı basarmıştır. Üniversite öğrencileri, Bakü ve çevresindeki hastanelerde, doğum evlerinde ve kliniklerde uygulama yapma imkânına sahiptir.

Azerbaycan’da eczacılık eğitimi ile Avrupa’dan dahi talep gören bir eğitim kurumu olan Azerbaycan Tıp üniversitesi; 6 öğrenci yurdu, 4 hastane, kapalı yüzme havuzu, spor merkezleri, 6 eğitim binası, kütüphane, klinikler, bilimsel araştırma merkezleri, 500 ve 200 kişilik iki konferans salonu gibi birçok sosyal ve bilimsel araştırma tesisine de sahiptir.

Yurtdışı eğitimin en kaliteli, tek yetkili ve en güvenilir ofisi olan Eurostar Yurtdışı Eğitim Merkezi, verdiği uluslararası standartlardaki eğitim ile prestijli bir konuma sahip olan Azerbaycan Tıp üniversitesi ‘ne kontenjan problemi yasamadan girme imkânı sunuyor. Kayıt, kabul, yerleşme, danışmanlık ve karşılama gibi birçok konuda en kaliteli hizmetleri cazip fiyatlar ile sunan Eurostar‘ın profesyonel kadrosu ile biran önce irtibata geçin.

Fakülteler ve Bölümler

Üniversite; 2 Tıp Fakültesi, Koruyucu Tıp ve Biyoloji Fakültesi, çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Askeri Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi ile eğitim vermektedir.

Tıp Fakülteleri

Tıp Fakültesi 1: üniversite bünyesinde iki adet Tıp fakültesi bulunmakta ve bu fakültelerin birincisi olan bu bölüm, Tıp alanındaki temel uygulamalar ile ilgili eğitim vermektedir. 1824 öğrencisi bulunan fakülte bilimsel araştırma yapma, is tecrübesi kazanma ve pratik beceri kazanma fırsatları sunmaktadır. Fakültede; 31 profesör, 82 doçent, 166 asistan ve 18 öğretim görevlisi bulunmaktadır. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Modern Tanımamla, Akciğer Hastalıkları, Kardiyoloji, Mikrobiyoloji ve Epidemiyoloji gibi alanlarda uzmanlık programları mevcuttur.

Tıp Fakültesi 2: üniversitenin ikinci Tıp fakültesi olarak toplam 1653 öğrenciye eğitim vermektedir. Fakültede; 86 profesör, 79 doçent, 80 asistan ve 16 okutman bulunmaktadır. 3. seneye kadar temel Tıp alanında eğitim gören öğrenciler 4. sınıftan itibaren uygulamalı eğitimlere başlamaktadır. 6. derslerinin tamamı uygulamaya yöneliktir.

Diş Hekimliği Fakültesi: 1954’te kurulan fakülte Diş Hekimliği, Ağız, çene ve Yüz Cerrahisi, Ağız Mukoza Hastalıkları ve Diş Hastalıkları ve Komplikasyonları gibi dallarda eğitim vermektedir. Fakülte çatısı altında eğitim gören 1102 öğrencinin 350’si Türklerin de bulunduğu yabancı uyruklu öğrencilerden oluşmaktadır. Fakültede; 14 profesör doktor, 24 okutman, 42 profesör, 29 asistan profesör, 33 eğitmen, 23 laborant ve 69 asistan çalışmaktadır.

Fizik Tedavi Fakültesi: çağdaş bir tedavi merkezi bulunan fakültenin prestijli akademisyenleri, öğrencilere kapsamlı ve uygulama merkezli eğitim programları sunmaktadır. Mezunlar, prestijli eğitim kadar uygulama derslerinde edindikleri tecrübe sayesinde de kolay is bulmaktadır. İnsan fizyolojisiyle ilgili geniş eğitim alan öğrencilere ayrıca staj imkânı da sağlanır.

Eczacılık Fakültesi: 1941 senesinde enstitü için açılan eczacılık bölümü, üniversitenin en eski fakülteleri arasındadır. 9 adet bölümle eğitim veren fakülte, 349 öğrenciye hizmet vermektedir. Sosyal ve kültürel alanda birçok aktivite sağlanan öğrenciler, ayrıca fakültenin spor komplekslerinden de yararlanabilmektedir. 4 yıllık eğitim programları bulunan fakültede; Azerice, Rusça ve verilmektedir. Ayrıca seviyesi yetersiz olan öğrenciler hazırlık okuyarak bu dilleri öğrenebilmektedir.

Bölümler;

Tıp Genel-6 yıl 1 yıl staj+

Diş Hekimliği Fakültesi – 5 yıl+ 1 yıl staj

Tıbbi Biyoloji 5 yıl 1 yıl staj

Eczacılık – 4,5 yıl + 1 yıl staj

Tıp koruyucu (laborant)-5 yıl+ 1 yıl staj

Hemşirelik. Yıl

Biyokimya Genetik

Biyofizik

Laborantlık

Koruyucu Tıp ve Biyoloji Fakültesi: Tıbbi Biyoloji ve Koruyucu Tıp Fakültesi olarak ikiye ayrılan fakültelerden oluşan farklı bir yapıya sahip olan fakülte, 5 yıllık eğitim programları uygulamaktadır. 1930 yılında kurulan fakülte; İnsan Sağlığı, Hijyen, Epidemiyoloji, Virüs ve Parazit Enfeksiyonları, Dezenfekte, Hastalıkların Tedavisi ve Yayılmalarının önlenmesi, Mikrobiyoloji, Salgın Hastalıklar gibi dallarda eğitim vermektedir.

Tıbbi Biyoloji Bölümü: öğrenciler; Teorik ve Deneysel Tıp eğitimi gören öğrenciler; Tıbbi Genetik, Biyofizik, Mikrobiyoloji, Biyokimya ve Virüs Hastalıkları dallarında 5 yıl boyunca eğitim almaktadır. 1991 senesinde açılan fakültede eğitim gören 150 öğrenciye; 18 profesör, 59 doçent, 53 asistan ve 39 öğretim görevlisi eğitim vermektedir. Fakülte bünyesinde İlmi Araştırma, Biyokimya ve Mikrobiyoloji laboratuvarları da vardır.

Bölümler;

Çocuk ve Yeni doğan Sağlığı ve çalışanların Sağlığı

Beslenme ve Toplum Sağlığı

Mikrobiyoloji ve İmmünoloji

Genel Sağlık ve çevre Sağlığı

Sosyal Sağlık ve Sağlık Teşkilatları

Epidemiyoloji

Biyokimya

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Fakültesi: 1936 yılında Sovyetler Birliği ülke içerisindeki çocuk doktorlarının çok az olduğuna karar vermiş ve bu fakültenin açılması talimatını vermiştir. Azerice ve Rusça dillerinde eğitim alan fakültedeki 1250 öğrenciye; 27 profesör, 18 yardımcı doçent, 132 asistan ve 56 doçent eğitim vermektedir. Öğrenciler 3. sınıftan sonra Türkiye, Almanya, Bulgaristan ve daha birçok ülkede uygulama yapma seçeneğine sahiptir. Azerbaycan Tıp Üniversitesi‘nde çocuk Sağlığı ve Hastalıkları okuyan öğrenciler okul haricinde Pediatrik Bilimsel Araştırma Enstitüsü ve Bakü’deki çocuk hastanelerinde de uygulama yapabilmektedir.

BAŞVURULAR BAŞLAMIŞTIR….

KAYIT VE DETAYLAR İÇİN 0212 244 66 00 ‘DAN BİZE ULAŞABİLİR OFİSLERİMİZİ ZİYARET EDEBİLİRSİNİZ….

#azerbaycaneğitim #azerbaycanüniversiteleri #azerbaycandaüniversite #azerbaycanüniversiteleri #yurtdışındaüniversiteeğitimi #azerbaycanüniversite #azerbaycandaüniversiteeğitimi #kardeşülkedeeğitim #azerbaycandevlettıpüniversitesi #azerbaycantıpeğitimi

Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!