Azerbaycan Teknik Üniversitesi

Azerbaycan Doğal Kaynakları

Çeşitli ve zengin Azerbaycan doğal kaynakları ile ülke gelişmiş ekonomiye sahiptir. Zengin petrol kaynakları olan bir ülkedir...

Azerbaycan Doğal Kaynakları

Azerbaycan Doğal Kaynakları milyonlarca yıl önce yapılanmış bir havzanın en değerli parçasıdır. Ülkenin bulunduğu Kafkas Dağları, Hazar Denizi havzası öylesine önemli ve güçlü doğal kaynaklara sahiptir ki, ilk insanların dahi bu bölgede yaşadıkları ortaya çıkan yeni bölgelerle kanıtlanmıştır.

Milyonlarca yıl önce insanların yaşamış olduğu bölge demek kökeninin çok güçlü olması demektir ve o zamandan bu zamana hem fosilleşmiş madenlerle bir şeyler kalacak demektir, hem de doğal bitki örtüsü, iklim kuşağı ve diğer beşeri güzellikleri ve doğal kaynaklarıyla insanlığa yeni işaretler verecektir. Azerbaycan’ın belgelendirilmiş tam 7 milyar varillik petrolü bulunmaktadır. Çıkmayı bekleyen en az 7 milyar varil demektir bu ve dünyanın yaklaşık %1’lik petrolünün Azerbaycan’da olduğu düşünülmektedir. Azerbaycan’ın ormanlarının yarısı Kafkas Dağları Bölgesi’nde bulunmaktadır. Bölgenin doğal kaynakları ve bitki örtüsü o kadar geniştir ki dünyadaki 13 iklim kuşağının 9’u burada bulunmaktadır (kimi kaynaklar 11’de 9 der). 4500 farklı bitki çeşidi ile tüm dünyanın bitkilerini bir bölgede toplayabilen bir özelliğe sahip Azerbaycan.

 

Azerbaycan Doğal Kaynakları

Azerbaycan Doğal Kaynakları

Azerbaycan Karabağ Bölgesi

Karabağ bölgesi Azerbaycan için adeta doğal kaynak havuzu gibidir. 160 civarı madenin olduğu zannedilmektedir. Altın, cıva, bakır gibi çok değerli madenlerin de bulunduğu bölgede üzlük taşı madeni oldukça fazla bulunmaktadır. Yer altı suyu konusunda da Azerbaycan’ın her yeri adeta doğal bir hazinedir. Temiz su sıkıntısının hiç olmadığı ülkede irili ufaklı 3000 bin civarı nehir bulunmaktadır.

Azerbaycan Maden Kaynakları

Azerbaycan’da maden kaynaklarının çeşitliliği jeolojik yapıyla alakalıdır. Mineraller arasında petrol, doğal gaz, şeyl ve turba bulunur. listelenebilir. Petrol ve gaz endüstrisi, diğer kaynakların en değerlisidir. Petrol, karada ve denizde (Hazar) operasyonları yoluyla çıkarılır.

Cumhuriyet bölgesi (özellikle Abşeron Yarımadası) dünyanın en eski petrol üreten bölgelerinden biridir. Abşeron Yarımadası’ndan petrol çıkarımının diğer ülkelere, British Columbia’ya dağıtımı. Yediden altıya. Yüzyıllarda başladı.

1985 yılına kadar Azerbaycan yaklaşık 1,2 milyar ton petrol üretti (deniz alanlarından %25). Azerbaycan’da üretilen petrol yüksek kalitede, kükürt oranı düşük ve parafin oranı düşüktür. Yağ yoğunlukları çok değişkendir (780–940 kg/m3). Naftalan’daki Maykop ve Ağcagil yataklarından çıkarılan yağ, dünyada şifalı özelliklere sahip tek yağ olarak kabul ediliyor.

Ülkede üretilen yanıcı gaz hidrokarbonlardan oluşmaktadır. Petrol, gazyağı ve saf gaz alanlarındaki çözünür gazlar gibi birçok biçimde gelirler. Son 30-50 yılda birçok gaz kondensat sahası araştırıldı ve uygulandı. Halihazırda üretim yapan 8 petrol ve gaz sahası (Abşeron, Shamakhi – Kobustan, Aşağı Kur, Bakü Adaları, Gence, Yevlah – Agjabedi, Kuba-Hazarian, Kur-Gabirri Nehirleri) ve 2 potansiyel petrol sahası (Acinohur ve Jalilabad) olarak sıralanabilir. .

Başlıca Petrol ve Gaz Üreten Oluşumlar

Abşeron, Şamahı-Kobustan, Aşağı Kur ve Bakü Adaları bölgelerinde bulunmaktadır. Kum, kum ve çamur tabakalarının toplam kalınlığı 4000 metredir (bazı yerlerde daha da kalındır).

Verimli tabakalı alanlar (Balahani-Sabuncu-Ramana, Surahan-Karaçukur-Zıh, Kale, Bibiheybet, Petrol Taşları, Puta, 28 Mayıs, Lokbatan-Binagadi, Sangahal-Deniz-Duvanny-Deniz-Bulla, Bulla-Deniz vb.) yatay olarak antiklinal bir yapıdır. En büyük petrol ve gaz konsantrasyonları Abşeron, Bakü Adaları ve Aşağı Curiani bölgelerinde bulunmaktadır.

Cumhuriyet’in Maykop-Abşeron antik yatağında çok sayıda maden ve kömür varlığı keşfedildi.

Yanan Dağ (Yanan Dağ)

Yanan Dağ, Bakü yakınlarındaki Abşeron Yarımadası’nın Hazar Denizi kıyısındaki Mahammedi köyünde dağın eteğinde doğal gaz salınımı nedeniyle meydana gelen bilinmeyen bir doğa olayıdır. [6]

Azerbaycan’da Yanar Dağları

Mahammedi-Digah karayolunun sol tarafında, Bakü merkezine 27 kilometre ve köy merkezine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta yer almaktadır.

Bu alandaki alevler, yeraltı hidrokarbon depolama katmanlarından akan doğal gazın volkanik-tektonik hareketler ve süreçlerin neden olduğu çatlaklar nedeniyle yüzeye yanması sonucudur. Bazen alev yüksekliği 10-15 metreye ulaşır.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın 2 Mayıs 2007 tarihli kararına göre, “Yanan Dağ” ülkesi milli kültür ve tabiat rezervi ilan edildi. Bu alanın alanı 64,55 hektardır. Bölgede “Kürt İni”, 2000 yıllık mezarlık ve antik bir cami, Gotursu çeşmesi, Ali Taş, Kardaşi, Girmaki vadisi ve Yanar dağı yer alıyor.

Azerbaycan Metal Kaynakları

Bu kazılarda (demir, alüminyum, kromit, altın, gümüş, bakır, kurşun, çinko, kobalt, molibden vb.) Cumhuriyet dağlarında farklı yataklar ortaya çıkarılmıştır.

Demir Yatakları

Azerbaycan’daki demir cevheri (manyetit, hematit) dört kategoriye ayrılır: segregasyon-magmatik, skarn-manyetit (kontak-metazomatizma), hidrotermal-metazomatizma ve tortul. Sadece skarn manyetit içeren Daşkesan, Güney Daşkesen ve demir içeren alanlar ticari kullanım için yatak olarak mevcuttur. Bu tortular Calloway, Oxford, mozaik yaşlı volkanik kayaçlar, piroklastik kayaçlar ve tortul volkanik kayaçları içerir. Dashkesan demir cevheri yataklarının sanayi rezervleri 250 milyon tondur.

Kobalt

Önemli endüstriyel kobalt cevheri Taşkesek madeninde bulunmaktadır. Kobalt hem bağımsız olarak (Üst Dashkesen alanı ile) hem de skarn manyetitle oluşur.

Altın

Altın madenleri ve bunların tezahürleri esas olarak Küçük Kafkasya’da dağılmıştır: Söğüt, Kızılbulak, Gazamen Dağı, Veinalı, Goşa, Gedabek, Çavdar; Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nde Saherdere, Pezbaşı, Akyurt ve Başkent Rezervleri. Bu yataklarda gümüş ve bakır gibi madenler de bulunmuştur.

Bu dönemde çok sayıda altın kaynağı keşfedilmiştir (Tulallar, Kepez, Dabalt, Kungutçay, Keleki, Unus vb.). Alıncaçay ve Kürekçay havzalarındaki toz altın yatakları değerlendirilerek başlangıç ​​rezervleri hesaplanmış ve endüstriyel önemleri belirlenmiştir.

Krom

Krom yatakları ve bunların tezahürleri (Göydere, Kazımbinası, İpek, Hatavang vb.) ağırlıklı olarak Kelbecer ve Laçin yörelerinde yayılış göstermektedir.

Küçük Kafkasya’da, Somheti-Ağdam’ın küçük yataklarında (Mollacelli, Dash Salahli, vb.) ve Vandam’daki (Mugar, Balakençay) Araz’ın (Bichanak, Alahi) oluşum yerlerinde manganez izlerinin bulunduğu bilinmektedir. Büyük Kafkasya.

Bakır

Bakır cevheri Azerbaycan’da bakır pirit ve bakır porfirden elde edilir. Pirit oluşumunun mineral içeriği esas olarak pirit ve kalkopiritten oluşmaktadır. Porfir oluşumunun cevheri molibden ve az miktarda saf metalden oluşur.

Karadağ ve Harhar yataklarının (Gedebey maden sahası) yanı sıra bölgede çok sayıda bakır porfir oluşumları bulunmaktadır. Mehmana cevherlerinin bulunduğu alanlarda (Demirli ve Hançincay) bakır-porfirinler bulunmaktadır.

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nde bulunan bakır porfir yatakları ağırlıklı olarak Mehri-Oldubad granit anakayasının (Diakhchay, Göygöl, Göydağ vb.) dış ve iç kontakt bölgelerinde yer almaktadır. Ayrıca bölgede Halhal bakır pirit, Göygöl, Agridağ bakır, Nashirvaz, Kilit-Katam bakır kobalt, Nergirvaz bakır polymetal çıkarılmaktadır.

Molibden

Molibden sahaları Deymuruçandag (Teymuruçandag, Bağırsağ vb.) ve Aldubad madenlerinde (Paragaçay Diaçay) bulunmaktadır.

En büyük boksit alanı (alümit) Dashkesan bölgesinde (Zaylık alümit yatağı) yer almaktadır. Şemkir ve Ordubad’da da alümit yatakları bulunmuştur. Zaylik Alümit yatağı 1960 yılından beri işletilmektedir. Kuruluş, Avrupa’nın en büyüğüdür. Gence Alüminyum’da bu cevher potas, soda, sülfürik asit vb. üretmek için kullanılabilir. alümina ile birlikte çıkarılır.

Boksit

Boksit (Sadarak-Şarur bölgesi) en iyi alüminyum kaynağıdır ve Permiyen yataklarının bulunduğu Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nin batı kesiminde üretilir.

Civa

Cıva yatakları, Orta Küçük Kafkasya’da (Kelbajar-Lachin bölgesi) geniş çapta dağılmıştır. Ağ-Yatak, Şor-Bulak, Levçay (Kelbecer bölgesi), Jilgaz-çay ve Narzanlı (Laçın bölgesi) gibi en büyük yataklarda cıva rezervleri değerlendirilmiştir. Cıva mineralizasyonu (Cinnebar) farklı yaş ve bileşimdeki kayaçlarda meydana gelir ve en yaygın olarak Üst Kretase volkanik-tortul kayaçlarda ve ağır-alkali ve Miyosen-Pliyosen asit magmatik kayaçların dağıldığı alanlarda bulunur. Pirit, kalkopirit, antimon, manyetit, hematit ve sfalerit gibi mineraller Kinovar cevheri ile ilişkilidir. Kişlak cevheri Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nin Aşağı Bademli ilçesinde bulunmaktadır.

Arsenik

Azerbaycan’daki en büyük arsenik yatakları Gedebey (Bitibulag Enargit yatağı) ve Culfa (Dardağ auripigment yatağı) alanlarında bulunmaktadır. Alan 1941 yılına kadar geliştirildi. Arsenik cevheri gövdeleri shtok şeklinde bir geometriye sahiptir. Cevher bileşimi kırmızı orpiment, realgar, antimon ve arsenopirittir.

Metalik olmayan maden kaynakları

Metalik olmayan maden kaynakları, Azerbaycan’ın orijinal maden kaynaklarının genel dengesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu grup kaya tuzu, alçıtaşı, anhidrit, bentonit, yapı malzemeleri, pirit, barit, yarı değerli ve renkli değerli taşlar, dolomit vb. Kaynakları dahil edin.

Kaya Tuzu

Kaya tuzu yatakları Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nde (Nehram, Düzdağ, Pusyan) bulunmaktadır. Yataklar Miyosen yaşlı kumtaşı, kil ve kireçtaşı yataklarında yer almaktadır. Nehrame bölgesindeki dengeli rezervler B+S1 kategorisinde 73.600 darphane ve S2 kategorisinde 64.200 darphanedir. Rezervlerin 2-2,5 milyar ton olduğu tahmin ediliyor. Düzdağ Petrol Sahası’nın sanayi rezervleri 94.517 milyon ton A+B+S1 kategorisi ve 37.81 milyon ton S2 kategorisidir.

Jips ve Anhidrit

Goranboy yöresinde Yukarı Ağcakent’te, Manaş köyünde ise Çalkı yataklarında homojen jips ve anhidrit yatakları bulunmaktadır. Toplam 65-70 milyon ton mineral ve ayrı stoklardan oluşmaktadır. Nahçıvan ilinde (Aras, Alçı) ve Gence şehrinin 120 km güneydoğusunda bulunan sanayi rezervleri 40,632 milyon ton A+B+S1 rezervi içermektedir.

Bentonit

Bentonit sahası Kobustan, Goranboy, Şeki vb. geç saate kadar yatmak. En büyük petrol sahası Gazze bölgesinde (Das Salahli) keşfedildi. Saha, hidrotermal ürünlerin Santonia’daki volkanik aktivite üzerindeki etkisiyle oluşturulmuştur ve 8.453 tonluk endüstriyel rezervlere sahiptir.

Azerbaycan’da birçok yapı malzemesi var. Halihazırda A+B+S1 kategorisinin (Goyştak, Karadaş, Guzdek, Stateyarlı, Dilagar, Shahbulag, Naftalan, Merdekan, Daş Salahlı, Zayam, vb.), Gülablı, Musaköy, Söyğlü vb. tahmini ticari rezervleri bulunmaktadır. şu anda 23.951 milyon metreküp.

Çimento

Karabağ sahası çimento üretimine uygun hammaddelere sahiptir (Shakhga kalkeri, Garadağ kili vb.). Delme, duvar örme ve seramik için birçok kil tortusu kullanılmaktadır. Siyezen bölgesinde fliş ve karbür üretimine uygun 830 m3’lük kalker yatağı tespit edilmiştir.

Zeolit

Puzolanik tüf bir zeolit ​​hammaddesidir ve alanı (Aydağ) Tovuz’un 7 km kuzeybatısında yer almaktadır. Aydağ bölgesindeki ortalama volkanik kül ve tüf kalınlığı 25-30 m’dir. Santonia-Campania karbonat yatakları arasında yer alır. Ayrıca bu tüflerde %20-80 oranında silika karışımlı zeolitler (klinoptilolitler) bulunur. Bu tortudaki ortalama zeolit ​​içeriği %55’tir. Aydağ tüfünün tahmini potansiyel rezervi 20 milyon tondur.

Küçük Kafkasya’daki Dashkesen ve Ordubad skarn yatakları (granit, granat, ametist) ile Gedebey (turmalin) ve Khanlar bölgelerindeki volkanik kayaçların yarı değerli ve değerli mineraller (taşlar) (kalsedon, akik, ametist) hardal).

Dolomit ve Kuvars Kumu

Nehram (Nahçıvan) ve Boyanata Dağı (Kobustan) köylerinin yakınında büyük ölçekli dolomit yatakları bulunmaktadır. Cam üretimi için kuvars kumu Gobustan, Abşeron Yarımadası ve Quba bölgesinde bulunur.

Dashkesen, Shamakhi, Kelbecer ve Hanlar bölgelerinde kimyasal boyalar mevcuttur.

Çamur Volkanı

Kobustan sınırlarındaki Çamur Volkanları
Azerbaycan, dünyanın eşsiz klasik çamur volkanı geliştirme alanı olarak bilinir. Dünyada bilinen 2.000 çamur volkanından 344’ü Doğu Azerbaycan ile Hazar Denizi arasındaki sınırda yer almaktadır. Çamur volkanlarının çoğu Bakü’de ve Abşeron yarımadasında bulunur ve bazıları doğal anıt olarak korunmuştur. [13]

Çamur volkanları, petrol ve gaz sahalarındaki arama kuyularının ek arama maliyetleri olmadan bulunmasında önemli bir rol oynar. Ayrıca çamur volkanik killer faydalı ve önemli mineraller olarak kabul edilir. Ek olarak, volkanik çamur, sinir sistemi, cilt, kemik ve eklemlerin çeşitli hastalıklarını tedavi etmek için başarıyla kullanılmıştır. Volkanlar, sismik olaylar ve depremler gibi olayları tahmin etmek için de önemlidir.

 

Adres Te. No.
Katip Mustafa Çelebi Mavi Han İstiklal Caddesi No: 49 D:kat:5, 34433 Taksim/İstanbul (0212) 709 87 09
Puanla
[OY: 1 Ortalama: 5]

Tarafından desteklenmektedir WordPress. Tarafından tasarlanmıştır WooThemes

Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!