Azerbaycan Türkiye İlişkileri

Azerbaycan Türkiye İlişkileri

Azerbaycan Türkiye İlişkileri gittikçe kuvvetleniyor, Kardeş akraba ülkemiz Azerbaycan’a Devlet büyüklerimizde destek vermektedir.
Anlaşmaya göre:

Türkiye ile Azerbaycan’ın Herhangi bir saldırı durumunda diğer ülkeyi askeri imkânlarla savunma anlaşması imzalamış 16 Ağustos 2010 tarihini taşıyan ve 10 yıl yürürlükte kalacak olan anlaşmada ‘Siyasi, güvenlik, ekonomik ve teknik is birliği bölümlerimde bulunmaktadır. Bu anlaşmaya güvenen Eğitime destekte Eurostar Yurtdışı Eğitim Merkezinden gelmiştir. Azerbaycan üniversitelerinden; onay alan ve Tek Kayıt Merkezinden yararlanan öğrenciler Azerbaycan’da öğrenciler eğitim almaktalardır. Sizlerde eğitime destek verin. Maddi olarak zorlanan ya da okuyamayan öğrenciye sahip çıkalım bir öğrencinin masraflarını karşılayın sizde katkıda bulunun.
Burs veren/Eurostar/öğrenci: aktarım öğrenci ispat ögrencidir. Katılımcı desteğinizi bekliyoruz. 5 kişilik burs tip okuyacak kız öğrenciyedir. Bu durum üniversite yönetimi kararıdır.
Bir programa yerleştirilen öğrenciler Azerbaycan Tahsil Nazırlığının Türkiye’ye tahsis ettiği burs kontenjanından yararlanabilecektir. Burs kavramı, genellikle öğrenim ücreti alınmaması anlamı taşımaktadır.

Azerbaycan Cumhuriyeti 12 Kasım 1995 tarihinde referandum yoluyla kabul edilmiş olan Anayasa ile idare edilmektedir. Anayasa’ya göre; Azerbaycan Devleti demokratik, laik ve üniter bir Cumhuriyettir. Kuvvetler ayrılığı prensibi benimsenmiştir. Yasama yetkisi Milli Meclis’e, icra yetkisi Cumhurbaşkanına, yargı yetkisi de mahkemelere aittir. Cumhurbaşkanı hem devletin hem de icranın başıdır ve “Ferman” adi verilen hukuki kararlar verme yetkisine sahiptir.

Büyük öğrenci Projesi Kapsamında Türk Cumhuriyetleri İle Türk ve Akraba Topluluklarından

Gelip ülkemizde öğrenim hakki kazanan öğrencilerimize 2010 yılında verilen burs ödemeleri aşağıda belirtilmiştir.

1. Aylik Burs Tutari (Türkçe Lisan Egitimi ve Yüksekögrenim ögrencileri) 270
2. Aylik Burs Tutari (Yüksek Lisans ögrencileri) 340
Aylik Burs Tutari (Doktora ögrencileri) 400
3. Giyecek Yardimi (Türkçe Lisan Egitimi, Yüksekögrenim, Lisansüstü ve Doktora
ögrencileri nakten ve yilda bir defaya mahsus ödenecektir.)
160
4. Kitap – Kirtasiye Yardimi (Türkçe Lisan Egitimi, Yüksekögrenim, Lisansüstü ve Doktora
ögrencileri nakten ve yilda bir defaya mahsus ödenecektir.
180
5. Ikamet Tezkeresi (Yillik) 139
6. ögrenci Katki Payi Bedeli (Millî Egitim Bakanligi tarafindan üniversitelere yilda
iki kez ödenir.)
90
7. Tedavi Yardimi (TöMER’e devam eden ögrenciler için MEB bütçesinden, diger ögrenciler
için egitim gördügü kurum bütçesinden karsilanir.)

Yurtdışında okuyan öğrencilerimiz basari bursunu okudukları üniversitelerden alabilirler.

Madde 1. Tanımlar

  1. yarıyıl: Bu yönergede*; Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kapsar.
  2. yarıyıl: Bu yönergede; Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarını kapsar. TQDK: Azerbaycan Devlet öğrenci Kabul Komisyonu

Madde 2. Haydar Aliyev Bursu: Yarıyıl üniversite birincisine bir sonraki yarıyılda, üniversite Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği miktarda Haydar Aliyev Bursu verilir.

Madde 3. Sosyal Aktivite Bursu: Üniversite’nin düzenlediği sosyal faaliyetlere aktif katilim gösteren öğrencilere, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın teklifi ile üniversite Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği miktarda Sosyal Aktivite Bursu verilir.

Madde 4. Basari Bursu: 1. Ve 2. yarıyıl hariç, yarıyıl sonu sınav sonuçlarına göre her bölüm birincisi öğrenciye bir sonraki yarıyıl süresince üniversite Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği miktarda Basari Bursu verilir.

Disiplin Cezasının ücretsiz Eğitim Bursuna Etkisi

  1. Bir yıllık uzaklaştırma cezası alan ve ücretsiz eğitim gören öğrenciler, ceza aldığı yılı takip eden 2 (iki) sömestre için tam ücret öderler.
    B. Bir sömestr uzaklaştırma cezası alan ve ücretsiz eğitim gören öğrenciler takip eden 1 (bir) sömestre için yıllık tam eğitim ücretinin %50’sini öderler.
    C. Lisans öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 5. maddesinin “c” bendi ve iki defa “b” bendinden ceza alan ücretsiz eğitim gören öğrenciler yıllık tam eğitim harcının %25’ni öderler.

Disiplin Cezasının ücretli Eğitim Bursuna Etkisi

A. Disiplin yönetmeliğinin “c” bendine göre bir yıllık uzaklaştırma cezası alan ve ücretli eğitim gören öğrenciler uzaklaştırıldıkları yıl için indirim hakkini kaybeder ve ceza aldığı yılı takip eden 2 (iki) sömestre için tam ücret öderler.
B. Disiplin Yönetmeliğinin “c” bendi ve “b” bendinden iki defa ceza alan ve ücretli eğitim gören öğrenciler indirim hakkini bir dönem kaybeder ve ceza aldığı sömestr için tam ücret öderler.

Disiplin cezasının Haydar Aliyev bursu, sosyal aktivite ve basari burslarına etkisi

C. öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin “b” bendinden iki defa ve “c”, “ç”, “d” bentlerinden ceza almış öğrenci eğitim süresince bu burslardan faydalanamaz.
Burs Süresi Burslar, üniversite Yönetim Kurulu’nun ayrı bir karar almaması durumunda bir yarıyıl için verilir.
Burs ve İndirim Sınırlaması öğrenci, Sosyal Aktivite Bursu ile ücretsiz öğrenim ve özel öğrenim Bursu hariç, burs ve indirimlerin yalnız birinden yararlanır.
Yürürlük Madde Bu yönerge, Senato’da kabul tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Bu yönergenin hükümleri, Rektör tarafından yürütülür. * Bu yönerge, 11.02.2004 tarih ve 2004/01.02 sayılı Senato kararıyla kabul edilmiştir.

T.C. Hükümeti Burslusu öğrenciler

Türk Cumhuriyetleri, Türk ve Akraba Topluluklarından Gelen öğrenciler

Türkiye Cumhuriyeti, Sovyetler Birliğindeki gelişmelere paralel olarak, bağımsızlıklarını ilan eden Cumhuriyetlerle, özerk yönetime kavuşan topluluklara eğitim – öğretim alanında destek olmak ihtiyacı olan elemanları yetiştirmek, unutulmuş olan ortak değerlerimizi yenileyerek kaynaşmayı sağlamak amacıyla 1992-93 eğitim – öğretim yılından bu yana Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarından seçtiği öğrencilere devlet bursu tahsis ederek ülkemiz üniversitelerinde yükseköğrenim imkânı sağlanmaktadır.
Türk Cumhuriyetleri ile Asya ve Balkanlarda Yasayan Türk ve Akraba Topluluklarından Türkiye’de eğitim – öğretimlerini sürdürmek üzere gelen öğrencilerin işlemleri ile meşgul olmak üzere 3 Yükseköğretim Kurulu üyesinden oluşan bir komisyon kurulmuştur. Ayrıca, söz konusu öğrencilerin seçme, yerleştirme ve diğer işlemleri Yükseköğretim Kurulu’nda Burslu öğrenciler Merkezi tarafından yürütülmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti tarafından Türk Cumhuriyetleri ve Türk ve Akraba Topluluklarından gelen öğrencilere verilen “Yükseköğretim Bursları ile İlgili Şartname”

Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Türk ve Akraba Topluluklarından gelen öğrencilere verilen “Lisansüstü Bursları ile ilgili şartname”

İkili Kültürel Anlaşmalar çerçevesinde Gelen Diğer öğrenciler

Kültür anlaşmaları, kültürel değişim programlari ve iyi niyet çerçevesinde hükümetimizce yabanci hükümetlerle yapilan anlasmalar sonucu karsilikli kontenjanlar belirlenmekte olup; 109 ülke ögrencisine burs verilmektedir. Burslar 2922 sayılı kanun çerçevesinde verilmektedir.

Burslar ilgili hükümet emrine verildiğinde adayların kendi hükümetlerinin yetkili makamlarına müracaatları gerekmektedir. Adaylar, Dış temsilciliğimizden bir üyenin de katılacağı bir Karma Komisyon tarafından seçilmektedir.

Aday ülkemizde bulunmakta iseler büyükelçiliklerine müracaat etmeleri gerekmektedir. Yükseköğretim ve doktora bursları başarılı öğrenimleri süresince; araştırma bursları 8 aylık süre ile verilmektedir.

Adayların uygun görülen Yükseköğretim adaylarının, ülkemizde bir yıl Türkiye Türkçesi öğrenimi gördükten sonra yükseköğretim kurumları belirlenmektedir.

İkili Kültür programlari ve kültür antlaşmaları çerçevesinde burs alacak adaylar ile ilgili işlemler Milli Eğitim.

Yurtdışında okuyan öğrencilerimiz basari bursunu okudukları üniversitelerden alabilirler.

Madde 1. Tanımlar

1. yarıyıl: Bu yönergede*; Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kapsar.

2. yarıyıl: Bu yönergede; Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarını kapsar. TQDK: Azerbaycan Devlet öğrenci Kabul Komisyonu

Madde 2. Haydar Aliyev Bursu: Yarıyıl üniversite birincisine bir sonraki yarıyılda, üniversite Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği miktarda Haydar Aliyev Bursu verilir.

Madde 3. Sosyal Aktivite Bursu: Üniversite’nin düzenlediği sosyal faaliyetlere aktif katilim gösteren öğrencilere, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın teklifi ile üniversite Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği miktarda Sosyal Aktivite Bursu verilir.

Madde 4. Basari Bursu: 1. Ve 2. yarıyıl hariç, yarıyıl sonu sınav sonuçlarına göre her bölüm birincisi öğrenciye bir sonraki yarıyıl süresince üniversite Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği miktarda Basari Bursu verilir.

Disiplin Cezasının ücretsiz Eğitim Bursuna Etkisi

Bir yıllık uzaklaştırma cezası alan ve ücretsiz eğitim gören öğrenciler, ceza aldığı yılı takip eden 2 (iki) sömestre için tam ücret öderler.
B. Bir sömestr uzaklaştırma cezası alan ve ücretsiz eğitim gören öğrenciler takip eden 1 (bir) sömestre için yıllık tam eğitim ücretinin %50’sini öderler.
C. Lisans öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 5. maddesinin “c” bendi ve iki defa “b” bendinden ceza alan ücretsiz eğitim gören öğrenciler yıllık tam eğitim harcının %25’ni öderler.

Disiplin Cezasının ücretli Eğitim Bursuna Etkisi

Disiplin yönetmeliğinin “c” bendine göre bir yıllık uzaklaştırma cezası alan ve ücretli eğitim gören öğrenciler uzaklaştırıldıkları yıl için indirim hakkini kaybeder ve ceza aldığı yılı takip eden 2 (iki) sömestre için tam ücret öderler.
B. Disiplin Yönetmeliğinin “c” bendi ve “b” bendinden iki defa ceza alan ve ücretli eğitim gören öğrenciler indirim hakkini bir dönem kaybeder ve ceza aldığı sömestr için tam ücret öderler.
Disiplin cezasının Haydar Aliyev bursu, sosyal aktivite ve basari burslarına etkisi
a. öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin “b” bendinden iki defa ve “c”, “ç”, “d” bentlerinden ceza almış öğrenci eğitim süresince bu burslardan faydalanamaz.
Burs Süresi Burslar, üniversite Yönetim Kurulu’nun ayrı bir karar almaması durumunda bir yarıyıl için verilir.
Burs ve İndirim Sınırlaması öğrenci, Sosyal Aktivite Bursu ile ücretsiz öğrenim ve özel öğrenim Bursu hariç, burs ve indirimlerin yalnız birinden yararlanır.
Yürürlük Madde Bu yönerge, Senato’da kabul tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Bu yönergenin hükümleri, Rektör tarafından yürütülür. * Bu yönerge, 11.02.2004 tarih ve 2004/01.02 sayılı Senato kararıyla kabul edilmiştir.

T.C. Hükümeti Burslusu öğrenciler

Türk Cumhuriyetleri, Türk ve Akraba Topluluklarından Gelen öğrenciler

Türkiye Cumhuriyeti, Sovyetler Birliğindeki gelişmelere paralel olarak, bağımsızlıklarını ilan eden Cumhuriyetlerle, özerk yönetime kavuşan topluluklara eğitim – öğretim alanında destek olmak ihtiyacı olan elemanları yetiştirmek, unutulmuş olan ortak değerlerimizi yenileyerek kaynaşmayı sağlamak amacıyla 1992-93 eğitim – öğretim yılından bu yana Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarından seçtiği öğrencilere devlet bursu tahsis ederek ülkemiz üniversitelerinde yükseköğrenim imkânı sağlanmaktadır.
Türk Cumhuriyetleri ile Asya ve Balkanlarda Yasayan Türk ve Akraba Topluluklarından Türkiye’de eğitim – öğretimlerini sürdürmek üzere gelen öğrencilerin işlemleri ile meşgul olmak üzere 3 Yükseköğretim Kurulu üyesinden oluşan bir komisyon kurulmuştur. Ayrıca, söz konusu öğrencilerin seçme, yerleştirme ve diğer işlemleri Yükseköğretim Kurulu’nda Burslu öğrenciler Merkezi tarafından yürütülmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti tarafından Türk Cumhuriyetleri ve Türk ve Akraba Topluluklarından gelen öğrencilere verilen “Yükseköğretim Bursları ile İlgili Şartname”

Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Türk ve Akraba Topluluklarından gelen öğrencilere verilen “Lisansüstü Bursları ile ilgili şartname”

İkili Kültürel Anlaşmalar çerçevesinde Gelen Diğer öğrenciler

Kültür anlaşmaları, kültürel değişim programlari ve iyi niyet çerçevesinde hükümetimizce yabanci hükümetlerle yapilan anlasmalar sonucu karsilikli kontenjanlar belirlenmekte olup; 109 ülke ögrencisine burs verilmektedir. Burslar 2922 sayılı kanun çerçevesinde verilmektedir.

Burslar ilgili hükümet emrine verildiğinde adayların kendi hükümetlerinin yetkili makamlarına müracaatları gerekmektedir. Adaylar, Dış temsilciliğimizden bir üyenin de katılacağı bir Karma Komisyon tarafından seçilmektedir.

Aday ülkemizde bulunmakta iseler büyükelçiliklerine müracaat etmeleri gerekmektedir. Yükseköğretim ve doktora bursları başarılı öğrenimleri süresince; araştırma bursları 8 aylık süre ile verilmektedir.

Adayların uygun görülen Yükseköğretim adaylarının, ülkemizde bir yıl Türkiye Türkçesi öğrenimi gördükten sonra yükseköğretim kurumları belirlenmektedir.

İkili Kültür programlari ve kültür antlaşmaları çerçevesinde burs alacak adaylar ile ilgili işlemler Milli Eğitim.