Azerbaycan Hukuk Sistemi

Azerbaycan Hukuk Sistemi

Azerbaycan Hukuk Sistemi, Azerbaycan’ın hukuk sistemi 3 dereceli bir yöntemle idare edilmekte ve bunlara 1. derece, istinaf derecesi ve temyiz derecesi denmektedir. 1. derece mahkemelerden kasıt umumi mahkemeler ve konularında uzmanlaşmış diğer mahkemeler anlaşılmaktadır. Türkiye’deki sistemi gözümüzün önüne...

Azerbaycan Hukuk Sistemi

Azerbaycan Hukuk Sistemi, Azerbaycan’ın hukuk sistemi 3 dereceli bir yöntemle idare edilmekte ve bunlara 1. derece, istinaf derecesi ve temyiz derecesi denmektedir. 1. derece mahkemelerden kasıt umumi mahkemeler ve konularında uzmanlaşmış diğer mahkemeler anlaşılmaktadır.

Türkiye’deki sistemi gözümüzün önüne getirirsek daha iyi anlayabileceğimiz ve benzerliği görebileceğimiz bir sistem oluşmuş olacaktır. Özellikleri itibariyle ilk derece mahkemeleri bizim ceza mahkemeleri, ticaret mahkemeleri, aile mahkemeleri gibi alanlarında uzmanlaşmış mahkemeleri temsil etmektedir. Azerbaycan hukuk sisteminde de 1. derece mahkemeleri aynı şekilde orada davaları görüp kararları vermektedir. Daha sonrasında ise itirazlar Azerbaycan Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi’ne yapılır. Bunu da Yargıtay gibi düşünmek gerekir. Buraya yapılan başvurular 1. derece mahkemelerden sonra yapılmaktadır. Son mercii de Türkiye’deki gibi Anayasa Mahkemesi’dir ve ülkenin en üst düzey yargı organıdır.,

Azerbaycan Hukuksal Tarih

Azerbaycan’ın mahkemesel, yani hukuksal tarihi 1918’de demokratik cumhuriyet olma yolunda attıkları adımla başlamıştı. 1920’de Kızıl Ordu’nun Azerbaycan’ı işgali ile lağvedilen mahkemeler yerini Sovyetlerin atadığı hukuksal sistemlere bırakmıştı. 1991’deki bağımsızlığa kadar türlü farklılıklar geçiren Azerbaycan hukuku en sonunda günümüzdeki modern haline kavuşabilmiştir.

Azerbaycan’da üniversite öğrencisi olarak okumak isteyenlerin ülkedeki asayiş ve hukuksal işleyişinden son derece memnun kalacaklarını ve bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşamayacaklarını söylemeliyiz. Uluslararası tüm anlaşmalara imza atmış ve İnsan Hakları Sözleşmesi’ni kabul eden ülkelerden biri olması nedeniyle Azerbaycan şuanda dünyadaki yaşanabilecek ülkeler arasındaki yerini de almaya başlamıştır.

Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!