Azerbaycan Hakkında

Azerbaycan Hakkında

Azerbaycan hakkında en doğru, güncel ve tarafsız, size yol gösterecek bilgileri Eurostar Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı öğrenci danışmanla..

Azerbaycan Hakkında

Azerbaycan hakkında, müslüman dünyasının demokratik ve laik yapılı olarak kurulan ilk devleti olan Azerbaycan, 1918 yılında “Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti” ismiyle kurulmuştur. 1920-1991 dönemini Sovyetler Birliği yönetimi altında geçiren Azerbaycan Cumhuriyeti, nihayet 1991 yılında tam bağımsızlığına kavuşmuş ve Azerbaycan tarihi açısından bir dönüm noktası yaşanmasını sağlamıştır. Günümüzde Azerbaycan başkenti Bakü bir kültür başkenti olarak görülmekte ve Azerbaycan Cumhuriyeti demokratik yapısıyla dikkat çekmektedir. Birleşmiş Milletler, IMF ve AGIT üyesi olarak modern dünyanın bir parçası olan Azerbaycan, ayrıca diğer yedi bağımsız Türk Cumhuriyeti içerisinde Türkiye ile bağları en kuvvetli olan ülkedir. Azerbaycan kültürü ile Türkiye coğrafyasının sentez halindeki yasam kültürü “iki devlet bir millet” düşünce yapısıyla birlikte harmanlanmakta ve iki ülke arasındaki gerek kültürel gerekse de ekonomik ve siyasi işbirliği ayrılmayacak derecede kuvvetlidir.

 

Azerbaycan Hakkında

Azerbaycan Hakkında

Azerbaycan yasam kültürü her ne kadar çok geniş bir coğrafyaya yayılmış olsa da, dünyada Azerbaycan dili konuşan 65 milyon insanın yalnızca 10 milyonu Azerbaycan toprakları içerisinde yaşamaktadır. Birçok defa parçalandığı için toprakları büyük oranda küçülen Azerbaycan, yine de uluslararası anlamda büyük gelişme göstermiş ve günümüzde Azerbaycan Bakü birçok ülkenin yakından takip ettiği bir yer haline gelmiştir. 158 ülke ile diplomatik ilişki içerisinde bulunan Azerbaycan Respublikasi, ayrıca 38 adet uluslararası kurulusun da üyesidir.

Sirvansahlar Sarayı (Azerbaycan-Bakü)

Azerbaycan hakkında, milat öncesi dönemde Oğuzların göçleriyle bölgenin Türkleşmesine kadar dayanan oldukça köklü bir tarihe sahip olan Azerbaycan, yüzlerce yıldır Anadolu toprakları ile bağlarını kopartmamıştır. Türklerin İslam dinine girmesiyle birlikte Azerbaycan dini de Müslümanlığı benimsemiş ve tarihsel süreç içerisinde birçok Türkçülük akiminin da doğduğu yer olmuştur. Günümüzde gerek Azerbaycan Alfabesi gerekse de Azerbaycan lehçesi Türkiye ile büyük benzerlikler gösteren Azerbaycan Cumhuriyeti, yaşanan ortak tarihten beslenmiş ve Türk tarihinde önemli yere sahip olmuş bir coğrafya olarak büyük öneme sahiptir. Azerbaycan ulaşım hattını kullanan birçok yabancı ülkenin topraklarındaki antik çağlardan kalma arkeolojik eserleri incelemek istemekte ve ilk insanlardan kaldığı düşünülen Gobustan’a turistik ve bilimsel araştırma amaçlı ziyaretlerde bulunmaktadır.

Qiz Qalasi – Kız Kulesi (Azerbaycan-Bakü)

Azerbaycan’ın sahip olduğu kültürel güzelliklerin dışında insanlarının da özellikle Türkiye vatandaşlarına karşı büyük bir sempati beslemesi, ülkemizden giden insanları çok misafirperver bir biçimde ağırlamalarına neden olmaktadır. Azerbaycan web siteleri birçok yabancı insan tarafından çok sık ziyaret edildiği gibi, ülke sokaklarında Azerice konuşan birçok yabancı görmek de mümkündür. Azerbaycan Cumhuriyeti‘nin hem ülkemizle hem de diğer yabancı devletlerle yaptığı ekonomik anlaşmalar Azerbaycan para birimi ve siyasetinin uluslararası platformda her geçen gün daha fazla değer kazanmasını sağlarken, ülkenin turizm gelirleri de günden güne artmaktadır. Azerbaycan ulaşım açısından kara, deniz, hava ve demiryolları bakımından gelişmiş bir altyapıya sahip olduğundan ülkemizden yapılan Azerbaycan Bakü ziyaretleri oldukça rahat bir hale gelmiştir. Azerbaycan wiki gibi internet ortamındaki faaliyetleriyle adından dünya çapında söz ettiren Azerbaycan Cumhuriyeti, sosyokültürel anlamda da büyük bir gelişim geçirmiştir. Tüm bunların haricinde Azerbaycan yasam alanlarında Hazar Denizi büyük bir öneme sahip olduğu gibi, ülkenin deniz taşımacında yaptığı yenilikler sayesinde bu coğrafya önemli bir ekonomik kaynak haline de dönüşmüş durumdadır. Azerbaycan Bakü bölgesindeki yoğun nüfusun trafik sorunlarına neden olabileceği önceden görülmüş ve şehirde geniş bir metro ağı oluşturulmuştur.

Hazar Denizi

Azerbaycan Cumhuriyeti ekonomisinde önemi muazzam derece büyük olan petrol ve doğalgaz sektörü, ülkenin sahip olduğu zengin rezervlerin islenmesi ve ülkemizin de aralarında bulunduğu yabancı ülkelere satılmasıyla çok büyük bir gelişim yaşamıştır. Azerbaycan dili açısından da köklü bir tarihe sahip olduğundan ülkede eğitime büyük özen gösterilmekte ve nüfusun okuryazarlık oranı %99,5 civarında seyretmektedir. Azerbaycan hakkında müzeleri, yükseköğretim kurumları, kütüphaneleri ve binlerce farklı sanat dalıyla ilgilenen kültür merkezleri ile oldukça gelişmiş kültür ve eğitim imkânlarına sahip olan Azerbaycan Respublikasi, birçok kültürden gelen insanların yasadığı sentez bir topluma sahiptir. Çok uluslu yapısı haricinde yurtdışından birçok öğrenci gelmesi nedeniyle Azerbaycan dili haricinde birçok farklı dillerde de eğitim hizmeti sunulmaktadır. Azerbaycan Bakü günümüzde bir Caz müzik başkenti haline geldiğinden, ülkenin müzikle iç içe bir yapıda olduğu da söylenebilir.

Park (Azerbaycan-Bakü)

Ortak coğrafyada binlerce yıldır birlikte yasanmış kültürüyle sizlere unutulmayacak deneyimler yasamanızı sağlayacak Azerbaycan, dünyanın kültürel anlamda en önemli coğrafyalarından biri olarak sizi de kendine hayran bırakacaktır. Azerbaycan’ın Avrupa standartlarındaki yükseköğretim kurumlarının denk sayılan prestijli eğitiminden, yurtdışı eğitimin tek yetkili adresi olan Eurostar Yurtdışı Eğitim Merkezi‘nin profesyonel ve avantajlı hizmetleriyle yararlanmak için biran önce Eurostar ile iletişime geçin.

Puanla
[OY: 1 Ortalama: 5]
Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!