Azerbaycan Eğitim Yüksek Lisans

Azerbaycan Eğitim Yüksek Lisans

Azerbaycan Eğitim Yüksek Lisans, Azerbaycan'da Eğitim Alacak öğrencilerimiz Lisans mezunu olmaları gerekmektedir. Lisansüstü eğitimi görmek amacıyla sınav sisteminde Azerbaycan üniversitelerini kazansın ya da kazanmasın Yüksek lisans yapma imkânları bulunmaktadır. Yüksek lisans öğrencileri Bölümlerine bağlı olarak...

Azerbaycan Eğitim Yüksek Lisans

Azerbaycan’da Eğitim Alacak öğrencilerimiz Lisans mezunu olmaları gerekmektedir. Lisansüstü eğitimi görmek amacıyla sınav sisteminde Azerbaycan üniversitelerini kazansın ya da kazanmasın Yüksek lisans yapma imkânları bulunmaktadır. Yüksek lisans öğrencileri, bölümlerine bağlı olarak mastarlarını yapabilirler. Eğitimlerini ilerletebilir. Uzmanlık belgeleri ile kaliteli kariyer sahibi olabilirler. Geniş imkânlar sunan Azerbaycan üniversiteleri zengin kütüphaneleri ve bilgisayar ağları yaygın olarak öğrencilere hizmet vermektedir.

 

Azerbaycan Eğitim Yüksek Lisans

Azerbaycan Eğitim Yüksek Lisans

Master bölümleri ve Doktora bölümleri tercih edecek Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ekonomi, Uluslararası Hukuk, Klinik psikoloji, Yaşlı ve çocuk psikolojisi, Ergen psikolojisi, Genel Psikoloji, sosyoloji, kişisel psikoloji, pedagoji, sınıflarımıza gruplarımız açılmıştır. Belgelerini teslim eden üniversite şartlarını kabul ederek kesin kayıt yaptırmış olacaktır.

Azerbaycan’dan yabancı öğrenci seçme yerleştirme sonucu Türkiye’ de okuyacak öğrenci Türk Cumhuriyetleri ile Türk Topluluklarından lisansüstü eğitimi görmek amacıyla gelen Azeri öğrencilerin yüksek lisansı öğrencilerimize verilen burslar ile ilgili Şartnamede belirtilen nitelikleri taşıyan ve seçici kurullarca seçilen öğrencilerden, Türkiye Türkçesi eğitimini tamamlayan veya Türkçe bildiğini belgelendirenler, Yükseköğretim Kurulu tarafından yerleştirildikleri programlarda (üniversitelerce lisansüstü programlarına kabul edilmeleri halinde) öğrenim görürler.

Bu öğrenciler; Türkiye’ de öğrenim Gören Yabancı Uyruklu öğrencilere İlişkin 2922 Sayılı Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılan Türkiye’ de öğrenim Gören Yabancı Uyruklu öğrencilere İlişkin Yönetmeliğe, söz konusu Kanun gereği oluşturulan Değerlendirme Kurulunca alınan kararlara, bursların tahsis edildiği ülke ve topluluklarla imzalanan anlaşmalara dayalı olarak ilgili Şartnamede belirtilen esaslara göre öğrenimlerini sürdürürler. Bu karar Yükseköğretim Kurumu Tarafından Web sitesinden alin tidir.

Yüksek Lisans Yeterli Puan Alanlar Yerleşmektedir

1) Azerbaycan Devlet Beden Terbiyesi Ve İdman Akademisi (Bakü – Azerbaycan)
2) Azerbaycan Devlet Diller Üniversitesi (Bakü – Azerbaycan)
3) Azerbaycan Devlet Neft Akademisi (Bakü – Azerbaycan)
4) Azerbaycan Teknik Üniversitesi (Bakü – Azerbaycan)
5) Azerbaycan Devlet Kültür Ve Güzel Sanatlar Üniversitesi (Bakü – Azerbaycan)
6) Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi (Bakü – Azerbaycan)
7) Bakü Devlet Üniversitesi (Bakü – Azerbaycan)
8) Bakü Slavyan Üniversitesi (Bakü – Azerbaycan)
9) Azerbaycan Tıp Üniversitesi (Bakü – Azerbaycan)
10) Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi (Bakü – Azerbaycan)
11) Nahcıvan Devlet Üniversitesi (Nahcıvan – Azerbaycan)
12) Gıda Teknolojileri Üniversitesi (Fılıbe – Bulgaristan)
13) Orman Üniversitesi (Sofya – Bulgaristan)
14) Plovdıv Paısıı Hılendarskı Üniversitesi (Fılıbe – Bulgaristan)
15) Plovdıv Tıp Üniversitesi (Fılıbe – Bulgaristan)
16) Sofya St. Klıment Ohrıdskı Üniversitesi (Sofya – Bulgaristan)
17) Sofya Teknik Üniversitesi (Sofya – Bulgaristan)
18) Sofya Tıp Üniversitesi (Sofya – Bulgaristan)
19) Tarım Üniversitesi (Fılıbe – Bulgaristan)
20) Varna Ekonomi Üniversitesi (Varna – Bulgaristan)
21) Varna Tıp Üniversitesi (Varna – Bulgaristan)
22) Batum Sota Rustavelı Devlet Üniversitesi ( Batum – Gürcistan)
23) Gürcistan Devlet Beden Eğitimi Ve Spor Akademisi (Tıflıs – Gürcistan)
24) Tıflıs Ivane Cavahısvılı Devlet Üniversitesi (Tıflıs – Gürcistan)
25) Akakı Tseretelı Devlet Üniversitesi (Kutaısı – Gürcistan)
26) Tıflıs Devlet Tıp Üniversitesi (Tıflıs – Gürcistan)
27) Zagreb Üniversitesi (Zagreb – Hırvatistan)
28) Abay Kazak Milli Pedagoji Üniversitesi (Almatı – Kazakistan)
29) Al – Farabi Kazak Devlet Milli Üniversitesi ( Almatı – Kazakistan)
30) Hoca Ahmet Yesevı Uluslararası Türk – Kazak Üniversitesi (Türkistan – Kazakistan)
31) Jansugurov Yedısu Devlet Üniversitesi (Taldıkorgan – Kazakistan)
32) Kurmangazı Adındakı Milli Konservatuvarı (Almatı – Kazakistan)
33) Esenov Aktau Devlet Üniversitesi (Aktau – Kazakistan)
34) Jurgenov Devlet Tiyatro Sinema Enstitüsü (Almatı – Kazakistan)
35) Bıskek Sosyal Bilimler Üniversitesi (Bıskek – Kırgızistan)
36) Celal – Abad Devlet Üniversitesi (Celal – Abadan)
37) Tınıstanov Issık – Göl Devlet Üniversitesi (Karakol – Kırgızistan)
38) Kırgız Devlet Sanat Enstitüsü (Bıskek – Kırgızistan)
39) Kırgızistan Cumhuriyeti Güzel Sanatlar Akademisi (Bıskek – Kırgızistan)
40) Arabaev Kırgız Devlet Eğitim Üniversitesi (Bıskek – Kırgızistan)
41) Kırgız Milli Konservatuarı (Bıskek – Kırgızistan)
42) Balasagın Kırgız Milli Üniversitesi (Bıskek – Kırgızistan)
43) Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi (Bıskek – Kırgızistan)
44) İktisat Ve Girişimcilik Üniversitesi (Celal Abad – Kırgızistan)
45) Narın Devlet Üniversitesi (Narın – Kırgızistan)
46) OS Devlet Üniversitesi (OS – Kırgızistan)
47) Vilnius Gedamınsa Teknik Üniversitesi (Vilnius – Litvanya)
48) Budapeşte Üniversitesi Ekonomi Bilimleri (Budapeşte – Macaristan)
49) Teknik Üniversite (Budapeşte – Macaristan)
50) Azız Kırıl Ve Metodu Üniversitesi (Üsküp – Makedonya)
51) Azız Klement Ve Ohrı Üniversitesi (Bıtola – Makedonya)
52) Malta Üniversitesi (Msıda – Malta)
53) Komrat Devlet Üniversitesi (Komrat – Moldova)
54) Moldova Devlet Üniversitesi (Kısınev – Moldova)
55) Moldova Teknik Üniversitesi (Kısınev – Moldova)
56) Banat Ziraat Mühendisliği Ve Veterinerlik Üniversitesi (Tımısoara – Romanya)
57) Bükreş Üniversitesi (Bükreş – Romanya)
58) Bükreş Ekonomik Araştırmalar Akademisi (Bükreş – Romanya)
59) Bükreş İnşaat Mühendisliği Teknik Üniversitesi (Bükreş – Romanya)
60) Bükreş Politeknik Üniversitesi (Bükreş – Romanya)
61) Bükreş Tarım Bilimleri Ve Veterinerlik Üniversitesi (Bükreş – Romanya)
62) Cluj – Napoca, Babes – Bolyaı Üniversitesi (Cluj – Romanya)
63) Cluj – Napoca Teknik Üniversitesi (Cluj – Romanya)
64) Constanta “Ovıdıus” Üniversitesi (Constanta – Romanya)
65) Iası Alexxandru Ioan Cuza Üniversitesi (Iası – Romanya)
66) Tımısoara “Batı” Üniversitesi (Tımısoara – Romanya)
67) S. Puskın Batı Kazakistan Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ural – Kazakistan)
68) S:Amanjolov Adındakı Doğu Kazakistan Devlet Üniversitesi (Öskemen – Kazakistan)
69) Dosmuhamedov Atırau Devlet Üniversitesi (Atırau – Kazakistan)
70) Taraz Devlet Pedagoji Enstitüsü (Taraz – Kazakistan)
71) Aktöbe Devlet Pedagoji Enstitüsü (Aktöbe – Kazakistan)
72) Kazak Devlet Kız Pedagoji Enstitüsü (Almatı – Kazakistan)
73) Jurgenova Kazak Milli Sanat Akademisi (Almatı – Kazakistan)
74) Kazak Milli Müzik Akademisi (Astana – Kazakistan)
75) Korkut Ata Kızılorda Devlet Üniversitesi (Kızılorda – Kazakistan)
76) N. Gumılev Avrasya Devlet Üniversitesi (Astana – Kazakistan)
77) Auezov Güney Kazakistan Devlet Üniversitesi (Çımkent – Kazakistan)
78) A. Baykonurov Jezkazgan Devlet Üniversitesi (Jezkazgan – Kazakistan)
79) Ualıhanov Köksetau Devlet Üniversitesi (Köksetau – Kazakistan)
80) Ruse “Angel Kunchev” Üniversitesi (Rousse – Bulgaristan)
81) Varna Teknik Üniversitesi (Varna – Bulgaristan)
82) Ukrayna Ulusal Teknik Üniversitesi (Kiev – Ukrayna)
83) Gence Devlet Üniversitesi (Gence – Azerbaycan)
84) Azerbaycan Devlet Ressamlık Akademisi (Bakü – Azerbaycan)
85) Bakü Müzik Akademisi (Bakü – Azerbaycan)
86) Vladıgerov Devlet Müzik Akademisi (Sofya – Bulgaristan)
87) Azerbaycan Mimarlık Ve İnşaat Üniversitesi (Bakü – Azerbaycan)
88) Sumgayit Devlet Üniversitesi (Sumgayit – Azerbaycan)
89) Abılayhan Kazak Uluslar Arası İlişkiler Ve Âlem Dilleri Üniversitesi (Almatı – Kazakistan)
90) Azerbaycan Milli Konservatuvarı (Bakü – Azerbaycan)
91) Donbas Devlet Teknik Üniversitesi (Donetsk – Ukrayna)
92) Kiev Taras Sevchenko Üniversitesi (Kiev – Ukrayna)
93) I. Mechnıkov Odessa Milli Üniversitesi (Odessa – Ukrayna)
94) Kiev Milli Ekonomi Üniversitesi (Kiev – Ukrayna)
95) Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna – Bosna – Hersek)
96) Afrika Yükseköğretim Kurumları
97) Amerika Yükseköğretim Kurumları
98) Asya Yükseköğretim Kurumları
99) Avrupa Yükseköğretim Kurumları
100) Avustralya Yükseköğretim Kurumları

Puanla
[OY: 1 Ortalama: 5]
Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!