Azerbaycan Alfabesi

Azerbaycan Alfabesi

Azerbaycan Alfabesi, Azerbaycan’da Latin alfabesi kullanımı 1929 yılına dayanmaktadır, fakat Rusların dayatması sonucu 1939’da ...

Azerbaycan Alfabesi

Azerbaycan alfabesi tarih içinde birçok değişiklik sürecinden geçmiştir. Günümüzde kullanılan Latin alfabesinin ilk kullanımı 1800 lü yıllara dayanmaktadır. Bu tarihten önce Arap alfabesi kullanılmaktaydı. Çünkü, Azeriler 10. asırda İslamiyeti kabul eden Türkler gibi Arap kültüründen etkilenmişlerdir. Bu etkilenme neticesinde Azeriler Farsça eğitim almaya başlamışlar dolayısıyla da Arap alfabesini kullanmak zorunda kalmışlardır.

 

Azerbaycan Alfabesi

Azerbaycan Alfabesi

19. asırda Arap Alfabesi kullanımı Azeri aydını Mirza Fetali Ahundov tarafından bırakılarak Latin alfabesine geçilmiştir. Bu alfabe, zaman içerisinde gelişimini sürdürmüştür. Fakat asıl halini 1922 yılında toplanan Yeni Türk Alfabe Komitesi (Yeni Türk əlifba komitəsi – Јени түрк əлифба комитəси; ) çalışmaları sonucunda almıştır. 1939 yılında ise Azeriler Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler (SSCB) döneminde Rus dayatmasıyla Kiril alfabesini kullanmak zorunda kalmışlardır. Bu durum 1991 yılına kadar sürmüştür. 1991 yılında bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan Cumhuriyeti tekrar Latin harflerine geçmiştir.

Azerbaijolducats zengin kültürü ve tarihinden. Ülkenin ünlü şair Ömer Hayyam’ın doğum yeri olduğu da biliniyor. Azerbaycan alfabesindeki her harf farklı bir özelliği temsil eder; örneğin, ‘x’ harfi cesareti, ’10’ rakamı ise sabrı temsil eder. Azerice ağırlıklı olarak İran, Türkiye ve Gürcistan’da konuşulmaktadır.

Zengin kültüründen ve tarihinden Azerbaycan’ı oluşturan Arap harfleri. Ülkenin ünlü şair Ömer Hayyam’ın doğum yeri olduğu da biliniyor. Azerbaycan alfabesindeki her harf farklı bir özelliği temsil eder; örneğin, ‘x’ harfi cesareti, ’10’ rakamı ise sabrı temsil eder. Azerice öncelikle İran, Türkiye ve Gürcistan’da konuşulur.

Bakü, Azerbaycan’ın başkentidir ve aynı zamanda C Düzlem Şehri veya C Şehri olarak da bilinir. Şehir yaklaşık 2 milyonluk bir nüfusa sahiptir ve en büyük şehirlerden biridir. Avrupa’da. Şehirde üniversiteler, kolejler ve liseler dahil olmak üzere birçok eğitim kurumu bulunmaktadır. Bakü’nün su kaynağının bir parçasını oluşturan iki büyük gölü vardır. Şehir, bir zamanlar Sovyetler Birliği devlet dairelerini ve işletmelerini barındıran birçok tarihi bina nedeniyle mimarisiyle ünlüdür.

Azerbaycan bayrağı, ortasında beyaz yatay bir şerit bulunan mavi bir arka plandan oluşur. Her beyaz şeridin ortasında, 1991’de bağımsızlık olmadan önce Azerbaycan’ı oluşturan on bir devletin her birine karşılık gelen altın bir yıldız var. Beyaz şeridin her iki yanında, savunma sırasında dökülen kanı simgeleyen iki yatay kırmızı çizgi var. özgürlük ve demokrasi adına.

Azerbaycan’daki her mektup, zengin kültürü ve tarihi hakkında çok şey anlatır. Ülkenin ünlü şair Ömer Hayyam’ın doğum yeri olduğu da biliniyor. Bakü, Avrupa’nın en büyük şehirlerinden biridir ve üniversiteler, kolejler ve liseler dahil olmak üzere birçok eğitim kurumuna ev sahipliği yapmaktadır. Mavi arka plan barışı, beyaz şerit ise birliği simgeliyor – her ikisi de ülke kültürünün önemli yönleri.

Azerbaycan Latin Alfabesinin Tarih İçindeki Değişimi

Azerbaycanda günümüzde kullanılmaya devam edilen Latin Alfabesinin tarih içindeki gelişimi şu şekildedir.

1929’dan 1939’a Kadar

Aa, Bв, Cc, Çç, Dd, Ee, Əə, Ff, Gg, Ƣƣ, Hh, Ii, Ьь, Jj, Kk, Qq, Ll, Mm, Nn, Oo, Ɵɵ, Pp, Rr, Ss, Şş, Tt, Uu, Vv, Xx, Yy, Zz, Ƶƶ

1939’dan 1958’e Kadar

Аа, Бб, Вв, Гг, Ғғ, Дд, Ее, Ёё, Әә, Жж, Зз, Ии, Йй, Кк, Ққ, Лл, Мм, Оо, Өө, Пп, Рр, Сс, Тт, Уу, Үү, Фф, Хх, Һh, Цц, Чч, Ҷҷ, Шш, Щщ, ъ, Ыы, ь, Ээ, Юю, Яя, ‘ (apostrof)

1958’den 1991’e Kadar

Аа, Бб, Вв, Гг, Ғғ, Дд, Ee, Әә, Жж, Зз, Ии, Ыы, Јј, Кк, Ҝҝ, Лл, Мм, Нн, Оо, Өө, Пп, Рр, Сс, Тт, Уу, Үү, Фф, Хх, Һһ, Чч, Ҹҹ, Шш, ‘ (apostrof)

1991’den 1992’ye Kadar

Aa, Ää, Bb, Cc, Çç, Dd, Ee, Ff, Gg, Ğğ, Hh, Xx, Iı, İi, Jj, Kk, Qq, Ll, Mm, Nn, Oo, Öö, Pp, Rr, Ss, Şş, Tt, Uu, Üü, Vv, Yy, Zz

1992’den Sonra

Aa, Bb, Cc, Çç, Dd, Ee, Əə, Ff, Gg, Ğğ, Hh, Xx, Iı, İi, Jj, Kk, Qq, Ll, Mm, Nn, Oo, Öö, Pp, Rr, Ss, Şş, Tt, Uu, Üü, Vv, Yy, Zz

Bu verilere dayanarak Azerbaycan alfabesi, ə, x, ve q harfleri haricinde Türk alfabesinin aynısıdır diyebiliriz.

Puanla
[OY: 1 Ortalama: 5]
Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!